ครม.อนุมัติงบ 3.2 พันล้าน เพิ่ม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 6 แห่ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606745

ครม.อนุมัติงบ 3.2 พันล้าน เพิ่ม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 6 แห่ง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.32 น.

ครม.อนุมัติงบ 3.2 พันล้าน เพิ่ม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 6 แห่ง รองรับความต้องการประเทศและผู้เรียน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 6 แห่ง ตามที่ ศธ.เสนอ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอยู่เดิมให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 จึงทำให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมดรวมเป็น 18 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่ 12 แห่ง

“ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นงบฯ ผูกพัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 – 2569 จำนวน 3,275,958 บาท โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่แต่ละปีประเทศมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นทุกปี และความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น จึงให้เพิ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่อไป คาดว่าจะเริ่มรับสมัครนักเรียน ปี 2565 และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 2566” น.ส.ตรีนุช กล่าว – 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s