‘บอร์ด ก.ค.ศ.’ ไฟเขียวปรับวิธีสอบครูผู้ช่วยปี’64 เตรียมเสนอครม.เพิ่มเบี้ย 3 พันให้ครูพื้นที่เหตุพิเศษ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606519

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจากการที่ ศธ.เปิดรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 11,703 อัตรา เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้ามาสมัครสอบ กว่า 1.7 แสนคน แต่ต้องเลื่อนการจัดสอบออกไปจากกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศธ.มีความเป็นห่วงเรื่องการขาดอัตรากำลังครูและบุคลากรที่จะทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน จึงมอบหมายให้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปวิเคราะห์รูปแบบ หาแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ซึ่ง สำนักงานก.ค.ศ.ได้เสนอแนวทางการจัดสอบโดยปรับวิธีสอบ เพื่อลดการเดินทาง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ขตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้แล้วแจ้งความประสงค์ในการเข้าสอบในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยในปัจจุบันหรือใช้ระบบอยู่ที่ไหนสอบที่นั่น ไม่ต้องไปสอบในที่ที่สมัครไว้ โดยน่าจะต้องมีการลงทะเบียนว่าจะสอบที่ไหน ส่วนจะจัดสอบวันใดนั้น ทางสพฐ.จะกำหนดรายละเอียดการจัดสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมได้กำชับให้สพฐ. เร่งดำเนินการจัดสอบโดยเร็วที่สุด

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3,000 บาทต่อเดือน โดยให้จ่ายเป็นรายเดือนในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน และไม่นำไปรวมคำนวณบำเหน็จบำนาญ ทั้งนี้ จะนำ (ร่าง) ระเบียบก.ค.ศ.ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาต่อไป

“ศธ.จะเสนอ คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเพิ่มเงินพิเศษจำนวน 3 พันบาท ให้กับครูที่ทำงานในพื้นที่เหตุพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานที่ยากลำบากและซับซ้อนจริงๆทั้งนี้ เพื่อให้ครูกลุ่มนี้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กในพื้นที่พิเศษ หากครูย้ายออกบ่อยๆก็จะทำให้การพัฒนาการศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งครูถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง จึงอยากสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูกลุ่มนี้ ในสังกัด สพฐ. และ กศน.ซึ่งมีประมาณ 1 หมื่นคน” รมว.ศธ. กล่าว

น.ส.ตรีนุชกล่าวอีกว่านอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติ (ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจาก ก.ค.ศ.ได้กำหนด มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ (ว 3 /2564) โดยมีผลใช้บังคับทันที และเพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นไปแนวทางเดียวกันกับคัดเลือกตำแหน่งอื่นๆ ในสายงานบริหารการศึกษา โดยคำนึงถึงบริบทของลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจลักษณะงานของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย และนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s