พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ มบส. ผ่านระบบ Zoom #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606952

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ มบส. ผ่านระบบ Zoom

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.33 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 13 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด” โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม

ซึ่งภายในการประชุมมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 ประเด็น ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอน ในห้วงสถานการณ์โควิด โดย รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี

2. การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์โควิด โดย รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี

3. การพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในห้วงสถานการณ์โควิด โดย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี

และร่วมตอบข้อซักถาม อภิปรายร่วมกับท่านองคมนตรี โดย คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ท่านองคมนตรี ได้มีการตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา มบส.ได้ร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอในงานนี้ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s