มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต’ในหลวง รัชกาลที่ 9′ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606886

มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต'ในหลวง รัชกาลที่ 9'

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 09.59 น.

มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต”ในหลวง รัชกาลที่ 9″ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน-เผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านออนไลน์ตลอดทั้งเดือน ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันที่ 13 ต.ค.2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดพิธีวางพวงมาลา ในวันพุธที่ 13 ต.ค.นี้ เวลา 08.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คน แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก (กรณีจัดนอกอาคาร สวมหมวก) พร้อมประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสีขาว และดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า ในด้านสถานที่ ให้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของทางราชการ ตลอดทั้งเดือน ต.ค.และมีการเผยแพร่คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมภาพพระราชกรณียกิจ ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ต.ค.เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s