สอศ.เร่งทำเรื่องเยียวยา 2 พัน ช่วย นศ.ปริญญาตรีสถาบันอาชีวะ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/607139

สอศ.เร่งทำเรื่องเยียวยา 2 พัน ช่วย นศ.ปริญญาตรีสถาบันอาชีวะ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.21 น.

สอศ.เร่งทำเรื่องเยียวยา 2,000 บาท ช่วย นศ.ระดับปริญญาตรีในสถาบันอาชีวะกว่าหมื่นคน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียน นักศึกษา คนละ 2,000 บาทนั้น

ล่าสุด เมื่อวันนี่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวว่า ทาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ตอบกลับมาแล้วว่า ให้ดำเนินการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คือ รัฐบาลสนับสนุนให้ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งสนับสนุนโดยสถาบันการศึกษาเอง

“เรื่องนี้ผมได้หารือกับผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแล้วบอกว่าสามารถบริหารจัดการได้ แต่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมติใหม่ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้สอบถามไปทางสภาพัฒน์แล้ว ทางสภาภพัฒน์ยืนยันมาว่าให้ใช้หลักเกณฑ์ของ อว.ดังนั้น ครั้งแรกที่ ครม.อนุมัติให้ ศธ.จึงไม่มีระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพราะ ครม.อนุมัติดำเนินการตามกรอบการเยียวยาของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม ศธ.ต้องทำเรื่องเสนอไปใหม่ พร้อมกับข้อมูลระดับปริญญาตรี ซึ่งมีประมาณ 10,500 คน ถ้าได้รับอนุมัติมาก็สามารถดำเนินการเยียวยาได้ทันที” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ สอศ.จะเร่งดำเนินการทำเรื่องเสนอ ครม.โดยเร็ว เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกับนักศึกษาในสังกัดอื่นๆ ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s