อาจารย์ มรภ.สงขลา สร้างผลงานระดับโลก คว้าบทเพลงยอดเยี่ยม ประเภทดนตรีคลาสสิก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606988

อาจารย์ มรภ.สงขลา สร้างผลงานระดับโลก   คว้าบทเพลงยอดเยี่ยม ประเภทดนตรีคลาสสิก

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

“ผศ.ประภาส ขวัญประดับ” อาจารย์หลักสูตรดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทิ้งทวนก่อนเกษียณอายุราชการ สร้างชื่อเสียงระดับโลกเวทีประกวด Inter Continental Music Awards 2021 สหรัฐอเมริการับโล่เกียรติคุณบทเพลงยอดเยี่ยม (ประเภทดนตรีคลาสสิก)จากบทเพลง “Song of The Violin”

การประกวดครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเข้าประกวดจากหลายประเทศทั่วโลก และบทเพลง Song of The Violin เป็นบทเพลงที่ ผศ.ประภาส ขวัญประดับ เป็นผู้ประพันธ์ทำนองบทเพลง เรียบเรียงเสียงประสาน/ดนตรีประกอบ โดย Rondld Van Deurzen อดีตอาจารย์ชาวต่างชาติประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และถือเป็นของขวัญในวาระเกษียณอายุราชการของ ผศ.ประภาส ขวัญประดับ ในปีนี้ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s