อำลาชีวิตราชการ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606514

อำลาชีวิตราชการ

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ให้กับ ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s