‘รมช.ศธ.’พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีนโควิดนักเรียนนักศึกษาปราจีนฯ รองรับเปิดเรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/607348

‘รมช.ศธ.’พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีนโควิดนักเรียนนักศึกษาปราจีนฯ รองรับเปิดเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.13 น.

“รมช.ศธ.” พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ผู้ว่าฯ-นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมรับเปิดเรียน

7 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , นายบัญชา เชาวรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี , นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี , นายสิริเกียรติ เตชะมนูญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จากนั้นเข้าร่วมประชุมที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หัวหน้าส่วนจังหวัด นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนักเรียน นักศึกษา รองรับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ซึ่งนักเรียน นักศึกษา มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง 

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้แนะนำแนวทางการดูแลจิตใจเด็กที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา

-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s