กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าหนุนสินค้า T Mark ไลฟ์สดผ่าน KOLs ในจีนและอาเซียนยอดวิวกว่า 39 ล้านคน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604464

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าหนุนสินค้า T Mark  ไลฟ์สดผ่าน KOLs ในจีนและอาเซียนยอดวิวกว่า 39 ล้านคน

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ประสบความสำเร็จเกินคาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์และกระตุ้นยอดขายสินค้า Thailand Trust Mark (#IFoundTMark) เจาะตลาดออนไลน์ในประเทศจีนและในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยส่งเสริมการเจาะตลาดออนไลน์ผ่านความนิยมกลุ่มผู้นำทางความคิด (Key Opinion Leaders: KOLs) ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และจีน ในช่วงเทศกาล 8 เดือน 9 และเทศกาล 9 เดือน 9 ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดตามในทุกช่องทางรวมกันมากกว่า 39 ล้านคน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวและผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการค้าเชิงรุก พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยตอกย้ำภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยที่มีคุณภาพ ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญของรัฐบาลไทยที่เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและธุรกิจของประเทศ

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ เปิดเผยว่าจากนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา SME ให้เป็นภาคการผลิตที่มีศักยภาพและพัฒนาด้านการตลาดไปควบคู่กัน โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวทันการแข่งขันในตลาดโลก โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาดดิจิทัล พร้อมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลักดันสินค้าแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพ T Mark บุกตลาดจีนและอาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมการขายในแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน และเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตในยุค New Normal ได้อย่างยั่งยืน

“เพื่อเป็นการผลักดันเชื่อมโยงและเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคต่างประเทศสามารถเข้าถึง และกระตุ้นยอดขายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์และกระตุ้นยอดขายสินค้า Thailand Trust Mark (#IFoundTMark) เพื่อเจาะตลาดออนไลน์ในประเทศจีนและในกลุ่มประเทศอาเซียน (เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์) โดยส่งเสริมการเจาะตลาดออนไลน์ผ่าน KOLs ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อาทิ เถาเป่า จิงตง เฟซบุ๊ค ช้อปปี้ และลาซาด้า ซึ่งจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับสมาชิก T Mark ในประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีความต้องการสินค้าคุณภาพจากไทยได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งตลาดอาเซียนและตลาดจีน ถือเป็นตลาดที่เป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย”

ด้าน นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเสริมว่า กิจกรรมดังกล่าวจะประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการสมาชิก T Mark จำนวน 25 รายและสินค้ารวมกว่า 66 SKUs ที่ผ่านการคัดเลือก ได้มีโอกาสได้นำสินค้าของตนเองไปจำหน่ายบน e-Commerce Platform ที่นิยมในแต่ละประเทศ โดยจะคัดสรรกลุ่มผู้นําทางความคิด (Key opinion Leaders: KOLs) จาก 4 ประเทศโดยแบ่งเป็น KOLs ในประเทศกัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ประเทศละ 1 รายแต่ละรายมีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางมากกว่า 2 ล้านคน โดยไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม เฟซบุ๊คช้อปปี้ และลาซาด้า ตามลำดับ รวมสินค้ากว่า 27 SKUs

“ในด้านประเทศจีนมีการส่งเสริมการขายผ่านการไลฟ์สด โดย KOLs จำนวน 4 ราย ซึ่งแต่ละรายมีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางมากกว่า 4 ล้านคน โดยไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมเถาเป่า (Taobao) และจิงตง(JD) รวมสินค้ากว่า 39 SKUs ซึ่งการLive-streaming ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน ภายใต้ธีม 8.9 และประเทศจีน ในวันที่ 9 กันยายน ภายใต้ธีม 9.9 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งของจีน โดยการไลฟ์สดผ่าน KOLs เหล่านี้ มีผู้ติดตามในทุกช่องทางรวมกันมากกว่า 39 ล้านคน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายของสินค้าT Mark ให้มากขึ้นในประเทศนั้นๆ และตลอดทั้งกิจกรรม ประมาณการยอดผู้เข้าชมไลฟ์สด (Impression/Viewers) ไม่น้อยกว่า40 ล้านครั้ง และคาดว่ามูลค่าการขายทันทีภายในหนึ่งชั่วโมง ณ ช่วงเวลานั้นจะไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทและหลังจากนั้นภายใน 1 เดือน คาดการณ์ว่าจะเกิดยอดขาย ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสมาชิก T Mark ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 25 รายนี้มีสถิติการสร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศไทยในครึ่งปีแรกที่ 4,355ล้านบาท โดยหวังว่าภายหลังจากกิจกรรมนี้จะทำยอดขายในตลาดเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 และช่วยกระตุ้นการสั่งซื้อจากคู่ค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าการส่งออกในช่วงวิกฤติโควิด 19 ซึ่งจะช่วยพลิกสถานการณ์การส่งออกให้ทะยานขึ้นแตะ 9,000 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปี 2564ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com หรือแฟนเพจ Thailand TrustMark

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s