คุณแหน : 25 กันยายน 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604467

คุณแหน

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ 9 วัด”วันที่ 9 ม.ค. 2565 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็น ในการฉุดช่วยระบบหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ มอบให้ 17 โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่ได้ทรงดำริจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา และพระกรุณาคุณอุทิศถวายเป็นพระอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ…ร่วมวิ่งจริงแบบ New Normalหรือ Virtual Live Run ผ่านหน้าเพจ ก้าวด้วยธรรมช่องทางสมัครผ่านสะพานบุญ https://sites.google.com/view/meritrun2565…

ll นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีสานเสวนาหัวข้อ “Resilience Now and Then : พลิกฟื้นวิกฤตสรรสร้างสรรพชีวิต สู่ความยั่งยืน” วันที่25 ก.ย.13.00-16.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ประเด็นสุดพิเศษน่าสนใจดังนี้ Sustainble Development Goals(SDGs) 4 เป้าหมาย, SDG 3-Good Health andWell-Being : ศ.นพ.ดร.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล,SDG 4-Quality Education : ดร.กฤษฏ์ชัยสมสมาน, SDG 12-Responsible Consumptionand Production : ดร.วิจารย์ สิมาฉายา,SDG 13-Climate Action…

ll ขอแสดงความยินดีกับ นศ.เก่า คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังนี้ 1.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข รหัส 34 เป็น “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ”…2.พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รหัส 41 เป็น “ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5”…ส่วนนศ.เก่า มช.รหัส 23 สิธิชัย จินดาหลวง ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง” ตั้งแต่ 1 ต.ค.ที่จะถึง…

ll เสียใจด้วยกับพรสวรรค์ ภู่มณี ที่สูญเสีย คุณแม่สมพร นรเดชานนท์ ฌาปนกิจ 26 ก.ย. 15.00 น.ณ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านหนองไขว่ อ.หล่มสักเพชรบูรณ์…

ll อดิสัย ธรรมคุปต์ ประธานชมรมชาวค่ายอาวุโส ส.จ.ม.และน้องใหม่จุฬาฯ2512 บำเพ็ญประโยชน์ช่วยรร.ตระเวนชายแดน 33บ้านป่าข้าวหลาม แม่แตง เชียงใหม่บนยอดดอยช่วย มูลนิธิ กพด.เรียบร้อยแล้ว และยังระดมทุนช่วย รพ.จุฬาลงกรณ์ สร้างวัคซีนป้องกันโควิด-19และเครื่องบำบัดระบบหายใจหลายล้านบาทด้วย…พี่เก่าจุฬาฯที่เก่งและดีมีมากมายจริงๆ…

ll สิ้นเดือนนี้มีข้าราชการยุคบุกเบิก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษียณอายุราชการ อาทิดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล, ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์,สมใจ สิมาฉายา และ นงลักษณ์ ขิรณะเป็นต้น…ขอให้เกษียณสำราญเบิกบานหฤทัย…

llช่วงหยุดอยู่บ้านยามนี้ นพ.เกียรติ วิฑูรชาติถือโอกาสซ่อมแซมบ้านซะเลย แต่ตั้งกฎเหล็กเพื่อความปลอดภัยให้ช่างก่อสร้างทุกคนไปฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้ามาทำงานในบ้านได้…ด้านคุณนายกาญจนา ระยะนี้“ตัวหนา” ขึ้น จนถูกสามีเย้าว่า เพราะอยู่บ้านได้แต่นั่งๆ นอนๆ จนเจ้าตัวต้องลุกขึ้นมาปกป้องตนเองว่า “ไม่ได้ชื่อบังอร เอาแต่นอน ทว่าทำงานบ้านแทบทั้งวันต่างหาก”…ทำงานหนัก-ก็กินมาก เป็นธรรมดาสามัญอยู่แล้ว !!…ll

บารอนเนส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s