ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604474

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  TCU International e-Learning Conference

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University Project: TCU)ภายใต้การดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Thai MOOC Platform (Thailand Massive Open Online Course Platform) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการจัดการ เรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับคนไทยทุกเพศทุกวัยได้เรียนฟรีอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและทักษะสำคัญต่อการพัฒนาตนเองผ่านช่องทางโซเชียลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Spotify ของช่อง Thai MOOC รวมถึงมีกิจกรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับคนไทยทุกคน

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย คือการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอี-เลิร์นนิ่ง TCUInternational e-Learning Conference หรือIEC เป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่ง โดยในปีนี้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ IEC ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา การประเมินคุณภาพและจัดการศึกษาออนไลน์เพื่อนำไปประมวลและจัดทำคลังความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ โดยมีวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งได้แก่ประเทศ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอินเดีย รวมถึงนักเทคโนโลยีการศึกษาหลายท่านจากประเทศไทยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวความคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนออนไลน์ในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรับเกียรติบัตร (eCertificate)โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://iec2021.thaicyberu.go.th ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยผ่าน Facebook: Thai MOOC และเรียนคอร์สรายวิชาที่สนใจผ่านทาง thaimooc.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s