วธ.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง ชวนคนไทยร่วมโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง‘พลิ้ว’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604202

วธ.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง  ชวนคนไทยร่วมโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง‘พลิ้ว’

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม และ ปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร อสมท ร่วมเปิดงาน

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลชวนคนไทยใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัทอสมท จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง“พลิ้ว”เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่างๆ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้และ สวมใส่ผ้าไทย และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่BCG ของรัฐบาล ซึ่งได้มุ่งผลักดัน “SoftPower”ความเป็นไทยและส่งเสริมการต่อยอดนำคุณค่าวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกแบบและการแต่งกายด้วยผ้าไทย (Fashion) ที่เป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย”

ภายในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและเครื่องประดับจากผลงานดีไซเนอร์ไทยโดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเดินเปิดงานแฟชั่นโชว์ พร้อมด้วยนักแสดง พิธีกรมากมาย อาทิ การ์ตูน-ณัฐฌา บุญปอง (นางเอกละครช่อง 7HD), สายเอี๊ยม-กีรติกา จารุรัตน์จามร(Miss International Thailand 2018) เต๋อ-รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์ (พิธีกรและนักแสดง),กำภู ภูริภูวดล-รัชนีย์ สุทธิธรรม (พิธีกร) เป็นต้น

สำหรับโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง“พลิ้ว” เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดทำหนังสือผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” ในรูปแบบอี-บุ๊ค เพื่อให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทย และรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s