โนเบิลฯเดินหน้าแบ่งปันสิ่งของและตู้ร่วมใจให้ศูนย์พักคอย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604178

โนเบิลฯเดินหน้าแบ่งปันสิ่งของและตู้ร่วมใจให้ศูนย์พักคอย

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จำเป็นเร่งด่วน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ขอเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมแบ่งปันสิ่งของและความช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด ภายใต้แคมเปญ Noble #betogether เพื่อมอบความสุขในการใช้ชีวิตให้กับสังคมรวมไปถึงลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าทุกท่านที่จะดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับเราได้อย่างราบรื่น ร่วมกันจับมือฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

โนเบิลฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม ผ่านการสนับสนุนของใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้สังคมเข้มแข็งและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อย่างมั่นคง โดยโนเบิลฯได้มอบ ตู้ร่วมใจ จำนวน 10 ตู้ ให้กับทางศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation (CI) ในเขตพื้นที่พญาไท ทั้งนี้ยังได้กระจายตู้ร่วมใจ ไปยังบริเวณพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบอุปกรณ์แท็บเลต (Tablet) จำนวน5 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 63,750 บาทให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation(CI) ในเขตพื้นที่พญาไท เพื่อใช้สำหรับทำTele-clinic ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา ลดการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง ตลอดจนให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ โนเบิลฯ ไม่หยุดสร้างกำลังใจให้กัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการบรรเทาปัญหาต่างๆ อย่างเต็มความสามารถเท่าที่ บริษัทจะทำได้ เพื่อหวังว่าการบริจาคในครั้งนี้จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคมไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s