ไฟ-ฟ้าโดย ทีทีบี คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี 2563 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604175

ไฟ-ฟ้าโดย ทีทีบี คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี 2563

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) จากภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์เรื่อง “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กๆ ในชุมชนที่อาจจะเริ่มต้นด้วยต้นทุนชีวิตที่ติดลบ โดยมีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้กลายเป็นเด็กธรรมดาที่เป็นคนดีและมีความสุข และมีโอกาสเป็นผู้ให้ด้วยการนำทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิตที่ได้เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาครอบครัวและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบีคือมุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนเพื่อสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยสามารถรับชมโฆษณา เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม ได้ที่ https://www.youtube.com/เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม

ทั้งนี้ รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดในรูปแบบ VirtualLive ผ่านเฟซบุ๊คศูนย์คุณธรรม และเฟซบุ๊คกองทุนฯ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 11 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศยกย่องให้แก่องค์กร หน่วยงาน และรายการที่ผลิตเนื้อหาในแง่มุมที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม และสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s