กฎใหม่จากอิสราเอล ไม่นับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วเกิน 6 เดือน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/665014

วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 น.กฎใหม่จากอิสราเอล ไม่นับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วเกิน 6 เดือนชาวอิสราเอลเกือบ 2 ล้านคนถูกเพิกถอนใบรับรองการฉีดวัคซีน หลังมีกฎใหม่ให้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนมาไม่เกิน 6 เดือน

Time of Israel รายงานว่าทางการอิสราเอลได้ออกกฎใหม่สำหรับ Green Pass หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งบังคับใช้ในวันที่ 3 ต.ค. เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนใหม่ ซึ่งส่งผลให้ชาวอิสราเอลราว 1.7 ถึง 1.9 ล้านคนถูกเพิกถอนใบรับรองการฉีดวัคซีน

ภายใต้กฎดังกล่าวจะออก Green Pass ให้สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ 3 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนหน้านี้ สำหรับผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 แล้วจะได้รับ Green Pass เมื่อฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหลังจากหายป่วย

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมถึงเด็กที่ยังไม่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน จะได้รับบัตรผ่านชั่วคราวอายุการใช้งาน 7 วัน เมื่อมีผลตรวจเชื้อเป็นลบ

ทั้งนี้ Green Pass ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ โดยชาวอิสราเอลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ตามกฎข้างต้นจะได้รับใบรับรองใหม่ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกระทรวงสาธารณสุข

โดยชาวอิสราเอลจะใช้ Green Pass ในการยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และเข้าถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงกฎดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการเปิดเผยผลการศึกษาหลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเริ่มลดลงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน

เมื่อต้นเดือนก.ย. ได้มีรายงานว่าอิสราเอลกำลังวางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 ให้แก่ประชาชน หลังจากที่เป็นประเทศแรกของโลกที่้เสนอการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 อย่างเป็นทางการ และเป็นประเทศแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ซัลมาน ซาร์กา หัวหน้าหน่วยงานด้านไวรัสโคโรนาแห่งชาติอิสราเอลเผยว่า แอนติบอดีที่ได้จากการฉีดวัคซีนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น เราอาจต้องฉีดวัคซีนปีละครั้ง หรือทุกๆ 5 ถึง 6 เดือน

Photo by AHMAD GHARABLI / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s