จีนพบสุสานประจำตระกูล ขุนนางระดับสูงสมัยราชวงศ์โจวเหนือ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/665231

วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 13:33 น.จีนพบสุสานประจำตระกูล ขุนนางระดับสูงสมัยราชวงศ์โจวเหนือจีนพบ ‘สุสานประจำตระกูล’ ขุนนางระดับสูง เรียงหลุมตามความอาวุโส (ภาพหลัก – ภาพจากสถาบันโบราณคดีมณฑลส่านซี : ส่วนบนของป้ายหลุมศพของโต้วหลูเอินที่ขุดพบ)

ซีอัน, 10 ต.ค. (ซินหัว) — นักโบราณคดีจีนจากสถาบันโบราณคดีมณฑลส่านซี เปิดเผยการค้นพบสุสานประจำตระกูลของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์โจวเหนือ (557-581) ในมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

สุสานโบราณแห่งนี้ถูกค้นพบในเขตใหม่ซีเสียนของนครซีอัน เมืองเอกของมณฑลส่านซีทางตอนเหนือของประเทศ  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร (12.5 ไร่)  เป็นสุสานประจำตระกูลของโต้วหลูเอิน ขุนนางหรือข้าราชการระดับสูงสมัยราชวงศ์โจวเหนือ

คณะนักโบราณคดีกล่าวว่าหลุมฝังศพในสุสานแห่งนี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ โดยมีหลุมศพของโต้วหลูเอิน ตั้งอยู่ที่ด้านใต้สุดของสุสาน ขณะที่หลุมศพของสมาชิกครอบครัวรายอื่นๆ ถูกจัดเรียงไว้ทางทิศเหนือ เรียงตามลำดับความอาวุโสในตระกูลของเจ้าของหลุมศพผู้ล่วงลับ

(ภาพจากสถาบันโบราณคดีมณฑลส่านซี : อูฐแบกถุงสำภาระที่ขุดพบในหลุมฝังศพของโต้วหลูเอิน)

เจ้าหน้าที่ยังขุดพบวัตถุโบราณในหลุมฝังศพเกือบ 400 ชิ้น เช่น รูปปั้นดินเผา กระจกสัมฤทธิ์ และเครื่องหยก พร้อมระบุว่ามีการค้นพบชิ้นส่วนซึ่งเป็นส่วนบนและส่วนฐานของป้ายหลุมศพของโต้วหลูเอินในการขุดค้นครั้งล่าสุด ขณะที่ส่วนหลักของป้ายเคยถูกค้นพบเมื่อหลายสิบปีก่อน

ต้วนอี้ หัวหน้าโครงการขุดค้นกล่าวว่า การค้นพบสุสานแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาระบบการฝังศพของขุนนางชั้นสูงในสมัยราชวงศ์โจวเหนือ

เนื้อหาข่าวและภาพด้วยความร่วมมือกับสำนักข่าวซินหัว

ทั้งนี้ ราชวงศ์โจวเหนือ (Northern Zhou Dynasty) เป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ปกครองจีนในยุคที่เรียกว่า ราชวงศ์เหนือใต้ โดย ขึ้นปกครองจีนตั้งแต่ ค.ศ. 557-581 สืบทอดจาก ราชวงศ์ฉีเหนือ มีจักรพรรดิปกครองทั้งสิ้น 5 พระองค์ก่อนที่จะถูก สุยเหวินตี้ เข้ายึดอำนาจในปี ค.ศ. 581 โดยจักรพรรดิโจวเหนือมีเชื้อสายเซียนเปย ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนโบราณในกลุ่มเชื้อชาติโปรโต – มองโกเลียที่ครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบสเตปป์ยูเรเซียตะวันออกในปัจจุบันคือมองโกเลีย มองโกเลียใน และตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์โจวเหนือ คือจักรพรรดิเสี้ยวหมิน เมื่อพระชนม์ได้เพียง 15 พรรษา ก็ทรงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์แรกของเป่ยโจว ทรงพระนามว่า จักรพรรดิเสี้ยวหมินตี้ (ค.ศ. 557) แต่ทรงครองราชย์ได้ไม่นาน ก็ถูก อวี่เหวินฮู่ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ปลดออกจากราชสมบัติและวางยาพิษปลงพระชนม์ หลังจากนั้นราชวงศ์โจวเหนือก็มีการชิงอำนาจไม่หยุดหย่อน

เช่น จักรพรรดิโจวหมิงลำดับต่อมาทรงครองราชย์ได้เพียง 3 ปี ก็ทรงถูกวางยาพิษโดยผู้สำเร็จราชการ ก่อนสวรรคตทรงยกราชสมบัติให้พระราชอนุชา สวรรคตในปี ค.ศ. 560 ขณะพระชนม์ได้ 26 พรรษา  จักรพรรดิโจวเซวียนตี้ ครองราชย์พระชนม์เพียง 19 พรรษา ทรงเป็นจักรพรรดิที่ฟุ้งเฟ้อ ไร้เหตุผล และอ่อนแอที่สุดในราชวงศ์ สวรรคตในปี ค.ศ. 579 ขณะพระชนม์เพียง 20 พรรษาเท่านั้น 

จนถึงสมัยจักรพรรดิโจวจิ้ง  จักรพรรดิองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โจวเหนือ ทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปีเท่านั้น ก็ทรงถูกหยางเจียง ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ และพระบิดาของหยางฮองเฮา ฮองเฮาในจักรพรรดิเสวียนตี้โค่นราชบัลลังก์ พร้อมกับสำเร็จโทษพระองค์ และต่อมาได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์สุย ทรงพระนามว่าจักรพรรดิสุยเหวินตี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s