ด่วน “ครม.” วันนี้ ชงภาษีบุหรี่ใหม่-กรมชลฯรายงานสถานการณ์น้ำ- ศบค.คลายล็อก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/485673

28 ก.ย. 2564 |02:00 น.

แชร์ข่าวเกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ด่วน “ครม.” วันนี้ คลังชงปรับขึ้นภาษีบุหรี่ เริ่ม 1 ต.ค.นี้ ด้านกรมชลฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำ สรุปความเสียหายและมาตรการช่วยเหลือประชาชน -พิจารณามติ ศบค. ผ่อนคลาย 10 กิจกรรม-โยกย้าย ขรก. ส่งท้าย

การประชุม “คณะรัฐมนตรี” วันนี้( 28 ก.ย.) ต้องจับตาไปที่กรณีกระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องการทบทวนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ให้ที่ประชุม “ครม.” พิจารณา เพื่อให้ใช้อัตราภาษีใหม่ได้ทัน 1 ตุลาคมนี้

ซึ่งส่งผลให้ราคาบุหรี่ในท้องตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่ซอง 60 บาท ซึ่งปัจจุบันเสียภาษีอัตราตามมูลค่า 20% รวมทั้งการเก็บตามปริมาณที่มวนละ1.20 บาท แต่โครงสร้างภาษีใหม่จะปรับเพิ่มขึ้นให้มากกว่า 20% แต่ไม่ถึง 40% ตามที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่จะเป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยเกิดในอดีต และตอบโจทย์ใน 4 เรื่องหลัก คือ

1.ด้านสาธารณสุข 2.ด้านเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบจะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 3. ด้านรายได้ของรัฐบาลจะต้องไม่ลดลง และ 4. ด้านการดูแลบริหารจัดการบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอม

ภายใต้โจทย์ทั้ง 4 เรื่องนี้ โครงสร้างภาษีใหม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มผู้ค้าบุหรี่บางกลุ่มต้องการ เพราะว่ามีข้อเสนอที่สุดโต่ง แต่โดยภาพรวมภาระภาษีจะปรับเพิ่มขึ้น เพราะภาษีใหม่ต้องตอบโจทย์ทั้ง 4 เรื่องหลักดังกล่าว

ส่วนอีกเรื่อง  กระทรวงการคลังจะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกรอบ 5 ปี ให้ครม.พิจารณา ซึ่งสาระสำคัญจะกำหนดเป้าหมายหนี้สาธารณะต่อจีดีพีปี 2565 เกินกว่า 60%โดยมีหนี้ก้อนใหญ่ เช่น การก่อหนี้ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ที่ยังเหลือวงเงินให้กู้ในปี 2565 อีกกว่า 3 แสนล้านบาท

รวมถึงการกู้ชดเชยขาดดุลงบฯปี 2565 อีกกว่า 7 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันจะเสนอวาระเพื่อทราบเรื่องการขยายกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน60% เป็นไม่เกิน 70% ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังไปแล้ว
 

นอกจากนี้จะมีเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่หลายจังหวัดกำลังประสบภัยพิบัติอยู่ในขณะนี้ โดยกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมรายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งสำคัญ รวมถึงสรุปความเสียหายเบื้องต้นและมาตรการช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณผ่านจังหวัด

และ “ครม.” จะพิจารณาข้อเสนอตามมติของ ศบค. ชุดใหญ่ ที่ผ่อนคลาย 10 กิจการโดยเริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป 

สำหรับ 10 กิจกรรมที่ ศบค. มีมติผ่อนคลาย มีดังนี้ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัยก่อนเรียน

-ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดเอกชน ห้องสมุดชุมชน

-พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

-ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หอศิลป์

– กีฬาในร่มในห้องที่มีระบบปรับอากาศ ฟิตเนส

– ร้านทำเล็บ

-ร้านสัก

-ร้านนวด สปา เพื่อสุขภาพ

-ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ฉายภาพยนตร์

-การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

รวมไปถึงขยายเวลาสำหรับกิจการและกิจกรรมโดยให้เปิดบริการได้ถึง 21.00 น. ได้แก่ ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ กีฬากลางแจ้งหรือในร่มเป็นที่โล่ง กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมได้ร้อยละ 25 ได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ

นอกจากนี้ยังวาระอื่นๆ อาทิ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตส่งท้ายรวมทั้งกระทรวงต่าง ๆ ขอก่อหนี้งบผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s