ปลัด มท.ลงนามให้ “นายก-ส.อบต.” ทั่ว ปท. 5,300 ตำแหน่งพ้นเก้าอี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/485961

29 ก.ย. 2564 |19:00 น.

แชร์ข่าวเกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ปลัดมหาดไทย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกจังหวัด ให้ “นายก -ส.อบต.” ทั่วประเทศพ้นเก้าอี้ เนื่องจาก กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ 1 ต.ค.

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. มีมติเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง”สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล”หรือ อบต. โดยกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 28  พ.ย. 2564 พร้อมกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยหลังจากนี้ กกต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 อย่างเป็นทางการนั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2 ว/5540 เรื่อง การพ้นตำแหน่ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และนายก อบต.” ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ระบุว่า ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดเลือกตั้ง”สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “เพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า เมื่อ กกต.ได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” จะมีผลทำให้ “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นตำแหน่ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล”เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้การพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้ อบต.ทราบ

ปลัด มท.ลงนามให้ “นายก-ส.อบต.” ทั่ว ปท. 5,300 ตำแหน่งพ้นเก้าอี้ปลัด มท.ลงนามให้ “นายก-ส.อบต.” ทั่ว ปท. 5,300 ตำแหน่งพ้นเก้าอี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s