ส่องแนวทางไต้หวันจับมือชาติเอเชียฟื้นตัวจากวิกฤต-ต้านจีน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/665141

วันที่ 08 ต.ค. 2564 เวลา 19:00 น.ส่องแนวทางไต้หวันจับมือชาติเอเชียฟื้นตัวจากวิกฤต-ต้านจีนไต้หวันร่วมหารือพันธมิตรในการต่อสู้กับโควิด-19 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ตลอดจนรับมือภัยคุกคามจากจีน

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวันกล่าวในการประชุม Yushan Forum ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 ต.ค. ณ กรุงไทเป ในหัวข้อ “การจัดลำดับความสำคัญของความก้าวหน้าด้วยความยืดหยุ่น” โดยยืนยันว่าไต้หวันไม่มีนโยบายเผชิญหน้าทางทหารกับจีน แต่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องวิถีประชาธิปไตยและเสรีภาพของตน พร้อมแสดงจุดยืนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน

ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมากองทัพจีนส่งเครื่องบินรุกล้ำน่านฟ้าอธิปไตยของไต้หวันไปแล้วเกือบ 150 ลำ

จับมือพันธมิตรต้านจีน

• ไช่ อิงเหวิน เน้นย้ำถึงสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และจะทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ป้องกันความขัดแย้งทางอาวุธในทะเลจีนใต้ และในช่องแคบไต้หวัน

• ด้านรองประธานาธิบดี ไล่ชิงเต๋อ ระบุว่าไต้หวันจะทำงานร่วมกับชาติเอเชียและประเทศพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ส่งเสริมประชาธิปไตย และเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและเสรี

พร้อมกล่าวถึงการขอเข้าร่วมข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ CPTPP ของไต้หวันว่า ไต้หวันไม่ควรถูกกีดกัดการเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวเพราะปัญหาทางการเมือง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไต้หวันยอมรับว่าเผชิญกับ “ปัญหาทางการเมือง” บางประการในการเข้าร่วม CPTPP เมื่อจีดแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการเข้าร่วมกลุ่มการค้าระดับภูมิภาคและข้อตกลงการค้าทวิภาคีใดๆ ของไต้หวัน โดยเน้นย้ำถึงนโยบายจีนเดียวซึ่งไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแแยกได้

• นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกกลุ่มจตุภาคีด้านความมั่นคง หรือ Quad ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐ อินเดีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และสมาชิกสนธิสัญญา AUKUS ซึ่งได้แก่ สหรัฐ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ที่ร่วมส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ท่ามกลางการคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากจีน

• ขณะที่โทนี่ แอบบอตต์ อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวประณามจีนสำหรับการแสดงท่าทีคุกคามในภูมิภาค พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับไต้หวัน โดยระบุว่าออสเตรเลียไม่ควรเพิกเฉยต่อชะตากรรมของเพื่อนประชาธิปไตยที่มีประชากรเกือบ 25 ล้านคน

โดยทิ้งท้ายว่า “หากเราเป็นมิตร เราก็จะมีเพื่อน แต่หากเราเป็นคนพาลก็จะไม่มีใครอยากยุ่งกับเรา”

ต่อสู้โควิด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

• ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำทางความคิดจากประเทศต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อสู้กับโควิด-19 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเกิดโรคระบาด ตลอดจนมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “อนาคตของภูมิภาคเอเชีย”

• โดยไต้หวันได้ร่วมมือกับชาติเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมถึงประเทศพันธมิตรอื่นๆ อาทิ สหรัฐ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในด้านต่างๆ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน

ความร่วมมือกับไทย

• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันเปิดเผยว่า ในปีหน้าไต้หวันจะมุ่งเน้นประสานงานด้านสุขภาพกับประเทศคู่ค้ามากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยต่างชาติเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างราบรื่น

• โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความร่วมมือด้านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพกับไต้หวันมากที่สุดในบรรดาประเทศในนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้าน E-Health Promotion และโครงการ One Country, One Center (1C1C)

Photo by CNA Pool / POOL / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s