เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ “ออกโฉนดที่ดิน” ปีงบฯ 65 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/486335

02 ต.ค. 2564 |11:00 น.

เช็ค 70 จังหวัด ก.มหาดไทย ประกาศแล้วจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อ “ออกโฉนดที่ดิน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อ “ออกโฉนดที่ดิน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยปีนี้ กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อ”ออกโฉนดที่ดิน” จำนวนทั้งสิ้น 70 จังหวัดและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีการเดินสำรวจ “ออกโฉนดที่ดิน” 

โครงการเดินสำรวจฯ ปี 2565 นี้ สืบเนื่องมาจากโครงการบอกดิน 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองที่ดินแต่ยังไม่มีหลักฐาน ส่งพิกัดแจ้งตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่ได้ “ออกโฉนดที่ดิน” กรมที่ดินได้นำข้อมูลจากโครงการดังกล่าว มาจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจ “ออกโฉนดที่ดิน” และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับระยะเวลาปฏิบัติงานในภาคสนาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเดินสำรวจรังวัด “ออกโฉนดที่ดิน”และสอบเขตที่ดิน สอบสวนสิทธิในที่ดิน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 7 เดือน

หลังจากนั้น ทางศูนย์เดินสำรวจฯ ก็จะส่งมอบงานให้กับสำนักงานที่ดินพื้นที่ ดำเนินการต่อจนเสร็จกระบวนการ และส่งมอบ “โฉนดที่ดิน” ให้กับผู้ยื่นขอ “ออกโฉนดที่ดิน” ตามโครงการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ทำการแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการบอกดิน 1 และโครงการ 2 ให้รอการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เดินสำรวจ ฯ ตามระยะเวลาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสำรวจฯ ปี 2565 เพิ่มเติมก็จะมานำเรียนให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป
 

เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ "ออกโฉนดที่ดิน" ปีงบฯ 65เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ “ออกโฉนดที่ดิน” ปีงบฯ 65

เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ "ออกโฉนดที่ดิน" ปีงบฯ 65เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ “ออกโฉนดที่ดิน” ปีงบฯ 65

เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ "ออกโฉนดที่ดิน" ปีงบฯ 65เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ “ออกโฉนดที่ดิน” ปีงบฯ 65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s