กทพ. ประกาศผลผู้ชนะประกวด EXAT Young Gen Contest และ EXAT Photo Contest พร้อมมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604996

กทพ. ประกาศผลผู้ชนะประกวด EXAT Young Gen Contest และ EXAT Photo Contest  พร้อมมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Contest Marketing ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวีดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. และกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึงกทพ. โดยมี พงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมมีผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom จาก หอประชุม 0301 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า โครงการ EXAT Contest Marketing ที่จัดขึ้นนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพราะได้รับความสนใจจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาและกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเกินความคาดหมายทั้งใน 2 กิจกรรมหลัก คือ หนึ่ง กิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวีดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. ที่เป็นกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ และ สอง กิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึงกทพ. ที่เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษ ภายใต้หัวข้อเดียวกันคือ “ทางพิเศษ ทางวิเศษ” โดยครอบคลุมลูกค้าในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด และลูกค้าในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้งจาก 2 กิจกรรม ไม่ว่าคลิปวีดีโอหรือภาพถ่าย ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและสร้างสรรค์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ กทพ.ได้ทุ่มเท ไม่ว่า การทำงานหรือให้บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ กทพ.ในการนำไปต่อยอดเพื่อการสื่อสารด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของ กทพ. ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ด้วย”

สำหรับผลการตัดสินกิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวีดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ “ทีมกองโจร” กับผลงาน “ธีรเดช” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ “ทีม Chao Mongo Lretz” กับผลงาน “พลังพิเศษทางวิเศษ” และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ “ทีมสุภาพบุรุษสุดทางพิเศษ” กับผลงาน “ทางวิเศษเพื่อคนพิเศษ” ส่วนกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึง กทพ. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ศิริพงษ์ พนาสนธิ์ กับ ผลงานภาพถ่าย “ผืนฟ้ากับแสงทองท้องถนนกับทางพิเศษ”, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ พงษ์ฤทธิ์ เผือกพงษ์ ผลงานภาพถ่าย “สะพานขึงคู่ขนานสะพานแห่งอนาคต-1”และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ วรรณา บัวเผื่อน กับผลงานภาพถ่าย “ทางช้างเผือก”สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Contest Marketing มี พงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผอ.กองพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมมีผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วม
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoomสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Contest Marketing มี พงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผอ.กองพัฒนาธุรกิจและ การตลาด ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมมีผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วม รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoomรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ “ทีมกองโจร” กับผลงาน “ธีรเดช”รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ “ทีมกองโจร” กับผลงาน “ธีรเดช”รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท ศิริพงษ์ พนาสนธิ์ กับ
ผลงานภาพถ่าย “ผืนฟ้ากับแสงทอง ท้องถนนกับ
ทางพิเศษ”รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท ศิริพงษ์ พนาสนธิ์ กับ ผลงานภาพถ่าย “ผืนฟ้ากับแสงทอง ท้องถนนกับ ทางพิเศษ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s