คุณแหน : 4 ตุลาคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606313

คุณแหน

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋อง จาก ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม นายกสมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อนำไปบรรจุในชุดธารน้ำใจมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19…

ll ยามนี้ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รอง ผอ.ดีป้า พร้อมทีมงานดีป้า อาทิ ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ไปกำกับดูแลความพร้อมของอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo in Dubai ที่มีกว่า 190 ประเทศเขาร่วม ในช่วง 1 ต.ค. 2564-31 มี.ค. 2565…

ll ช่วงเทศกาลกินเจ จรินทร์ทิพย์ ปฐมศักดิ์ ชวนเพื่อนๆ ไปกินเจที่ เซียงปิงเหลา รร.แกรนด์ ไชน่า เยาวราช…

ll ชื่นชม ประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า B.C.C. พร้อมผู้แทนโครงการB.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด ไปบริจาคเงิน อาหารกล่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.ราชวิถี ช่วยสู้โควิด
โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ และ นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รับมอบ…

ll วันเกิดปีนี้ของ จามรี เกษตระกูล ทำบุญใส่บาตร แล้วก็บริจาค ช่วยคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19…

ll นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ชื่นชม รพ.สนามธรรมศาสตร์ ที่นำแนวคิดตามมาตรฐาน HA มาบริหารจัดการและวางระบบดูแลผู้ป่วยได้ดีมาก งานนี้ต้องปรบมือรัวๆ ให้ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและทีมงาน…

ll อนุโมทนาบุญกับชาว CDA#1 อาทิ อภิจิต เจริญเวชชการ, ดร.ดุสิต พิทยาธิคุณ, ดร.อริสา เลิศเดชา, ยุพธัช ยิบอินซอย, ดร.บังอร เกียรติธนากร,คเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ ที่ได้ร่วมใจกันบริจาคเงินและข้าวสารให้ วิรัตน์ ปราบทุกข์ และทีมงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำไปจัดทำถุงยังชีพแจกให้ชาวไทยภูเขาในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด มากกว่า 230 ครอบครัว…

ll ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สกานต์ บุนนาค ที่ได้เป็น ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..และเพื่อนๆ ร่วมยินดีกับ ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ที่ได้เป็นเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. …

ll กิจกรรมล่าสุดของ พิเชษฐ สิทธิอำนวย บอสใหญ่ใจดีแห่งหลักทรัพย์บัวหลวงระดมเงินบริจาคให้ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อจัดทำถุงปันสุขใส่ข้าวสารอาหารแห้งมอบให้ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่บ้าน รวมทั้งมีความห่วงใยต่อพนักงานที่ยังคง Work from Home  จึงจัดชุดตรวจโควิดปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน สเปรย์แอลกอฮอล์ยาฟ้าทะลายโจร ส่งให้พนักงานถึงหน้าประตูบ้านด้วย…

ll สวด อัมพร อัมพรศรีสุภาพ มารดา บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ รักษาการ กจก.ใหญ่ บริษัท EGAT International 2-4 ต.ค.
18.00 น. ณ มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี (ไต่ฮงกงรังสิต) ปทุมธานี.. 5 ต.ค. 19.30 น. ฌาปนกิจ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์…

ll ฝากบอกบุญ เนื่องจาก แม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดให้วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นสถานที่สอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่จิตศรัทธาร่วมรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารคาวหวานเพล และน้ำปานะ ระหว่างวันที่ 15-18 ต.ค. บริจาคในชื่อบัญชีพระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ เมืองนครสวรรค์) ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 605-0-86713-5…

ll ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นประจำปี 2564 จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย กำหนดพิธีมอบรางวัลในเดือนพ.ย. …ll
 

คุณแหน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s