‘จุติ’ ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยาย อายุ 77 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังให้เข้าถึงสวัสดิการรัฐ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/605393

‘จุติ’ ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยาย อายุ 77 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังให้เข้าถึงสวัสดิการรัฐ

วันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.31 น.

29 กันยายน 2564  นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือคุณยาย อายุ 77 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังในเพิงไม้หลังคาสังกะสี ไม่มีญาติดูแล สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ต้องใช้ Walker พยุงตัวเวลาเดิน มีอาการหลงลืม ภายในชุมชนตรอกข้างโรงหนังเฉลิมรัฐ  เขตบางซื่อ กทม. โดยได้บูรณาการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางซื่อและสำนักอนามัย กระทรวงกลาโหม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตบางซื่อ รวมทั้งภาคีเครือข่ายกระทรวง พม. ในพื้นที่

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนเดินทางมาลงพื้นที่พร้อมกับภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งสำเร็จได้เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือช่วยเหลือคุณยาย อายุ 77 ปี ที่มีอาการป่วยและอยู่ในภาวะยากลำบาก ลูกหลานไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย คุณยายอยู่อย่างนี้มานานเพราะเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน

ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและ พม. ซึ่งมีหน้าที่หลักที่จะเข้ามาช่วยให้มีสิทธิได้ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมได้ เรามาดูแลกันตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายไว้ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกกระทรวงพร้อมที่จะดูแลประชาชนทุกคน โดยเราอยากให้ประชาชนร่วมมือกันชี้เป้าเฝ้าระวัง ให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความช่วยเหลือ โดยตนยืนยันว่าการช่วยเหลือจะไม่ทำเพียงครั้งเดียว แต่จะทำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือกันในวันนี้ หวังว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานร่วมมือกันทุกฝ่าย ตามนโยบายของรัฐบาลว่า จะไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน ซึ่งจะเป็นจุดยืนยันได้ว่าทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง และ 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s