ผลงาน‘สมาร์ทแล็บ มจธ.’ คว้าแชมป์‘รางวัลนวัตกรรมปี’64’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/607871

ผลงาน‘สมาร์ทแล็บ มจธ.’  คว้าแชมป์‘รางวัลนวัตกรรมปี’64’

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายณัฐนัย วรวิจิตราพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายสรธรณ์ คูชัยยานนท์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจากสมาร์ทแล็บ (SMART LAB) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย Thailand Innovation Awards สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2564 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม ของทุกปี

จากผลงานอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว Atrial Depressurized Device from Shape Memory Alloys for Heart Failure Treatment โดยมี รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด มจธ. ร่วมด้วย
รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ และ นพ.กฤษฎา มีมุข จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นที่ปรึกษาโครงการ

งานวิจัยชิ้นนี้เน้นการออกแบบอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว โดยอุปกรณ์ดังกล่าวผลิตจากโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม (Nitinol) ที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถกลับสู่รูปร่างเดิมได้ด้วยตัวเอง เป็นข้อดีที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อสอดเข้าไปในสายสวนที่มีขนาดเล็กได้ จากนั้นจึงนำไปติดตั้งที่หัวใจผ่านทางหลอดเลือดดำบริเวณขา โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเปิดทรวงอก ช่วยให้ผู้ป่วยมีบาดแผลจากการผ่าตัดเพียงเล็กน้อย สามารถรักษาตัวและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง พิธีการมอบรางวัลนวัตกรรมในปีนี้เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความยินดีและปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ และ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s