‘มูฟมี’อาสาขนส่ง นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รับผู้ที่หายป่วยโควิด-19 ส่งกลับบ้านฟรี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606284

‘มูฟมี’อาสาขนส่ง นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า  รับผู้ที่หายป่วยโควิด-19 ส่งกลับบ้านฟรี

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เพราะเราห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัย “บ้านปู เน็กซ์” จับมือ “UMT” จัดโครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง” ภารกิจภายใต้กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า“มูฟมี” (MuvMi) ให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว พาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนำร่องให้บริการโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เมดิคอล แคมปัสอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน และยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น (Home Isolation Kits) มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี้ยังร่วมกับมูลนิธิ Let’s be heroes ขนส่งถุงยังชีพเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ EV Car Sharing for Caring สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามบุษราคัมที่ผ่านมา บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปู ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Smart Energy Solutions) ต้องการสานต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนทั่วไป ชุมชนที่เกิดคลัสเตอร์ และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยร่วมมือกับ บริษัทเออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด หรือ UMT สตาร์ทอัพไทยผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ริเริ่มโครงการ “มูฟมีอาสาขนส่ง ห่วงใยโดยกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” นำบริการRide Sharing รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี จำนวน 20 คัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชั่นฉลาดใช้ เพื่อทำสองภารกิจหลักภายใต้โครงการนี้ ภารกิจแรกคือ รับผู้ที่หายป่วยจากโรงพยาบาลพาส่งกลับที่พักอาศัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภารกิจที่ 2 คือ ขนส่งอาหารจำนวน 60,000 กล่อง ถุงยังชีพจำนวน 4,000 ชุด ชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น 5,000 กล่อง นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 เดือนถือเป็นความตั้งใจของเรา ที่อยากให้ผู้ที่หายป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น”

ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด “บริษัทฯ ในฐานะผู้ดูแลระบบการให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ซึ่งเป็นรถพลังงานสะอาด 100% ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ร่วมกับบ้านปู เน็กซ์ ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของบริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีที่รองรับการเดินทางได้ 100 ทริป / วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่หายป่วยเดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง รับผู้โดยสาร1 คนต่อ 1 คัน มีฉากใสกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารและพนักงานขับรถได้รับวัคซีนครบทุกคน พร้อมมาตรการรักษาความสะอาด โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้บริการ และมีสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการบนรถทุกคัน โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและกำลังใจให้ผู้ที่หายป่วยกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง”

หากต้องการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MuvMi เพื่อลงทะเบียน และสำรองการเดินทางล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่จอง เพื่อใช้บริการในวันถัดไป โดยเส้นทางให้บริการของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ครอบคลุม 6 ย่านหลักทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.จุฬา-สามย่าน 2.อารีย์-ประดิพัทธ์ 3.พหลโยธิน-ลาดพร้าว 4.เกาะรัตนโกสินทร์ 5.นานา-อโศก-พร้อมพงษ์ 6.เกษตร-เสนานิคม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s