ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด‘นครป่าหลากลาย หลายชีวิต’เฉลิมพระเกียรติ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606316

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น  ชุด‘นครป่าหลากลาย หลายชีวิต’เฉลิมพระเกียรติ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ชุด “นครป่าหลากลายหลายชีวิต” แรงบันดาลใจจากนิทรรศการศิลปกรรมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมามาสู่เรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าเรียนรู้ศาสตร์พระราชา รอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพไปกับเสือหลากลาย พร้อมผองผีเสื้อ เหล่านกฮูก และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ใน “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยทรงทุ่มเทในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพื่อทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ในขณะเดียวกันทรงสืบทอดพรสวรรค์ด้านศิลปะจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงค้นพบด้วยพระองค์เองว่า ยังมีศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ทรงรักและทรงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ทรงคิดถึง หรือมีโอกาสได้ทรงทำ นั่นคือ การทำงานศิลปะ จากความสนพระทัยและหลงใหลในงานศิลปะทำให้ทรงมีพระวิริยอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นว่า“ในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา“สิริศิลปิน” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาตนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ จากผลงานดุษฎีนิพนธ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมที่ผสมผสาน 3 หลักแนวคิด ได้แก่ ความจริงความดี ความงาม ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าที่จะพาผู้ชมไปพบกับเสือหลากหลายบุคลิก พร้อมผองผีเสื้อ และเหล่านกฮูก คาแร็กเตอร์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่จะออกมาโลดแล่นถ่ายทอดเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางบริบทแวดล้อมต่างๆ นำพาเด็กๆ และเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ตั้งใจทำเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนพาผู้ชมได้ชื่นชมความงามและเห็นคุณค่าในงานศิลปะ สร้างความสุขความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และนำหลักธรรมคำสอน เกร็ดความรู้ต่างๆ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป”

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เฉลิมพระเกียรติฯชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” เป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซีส่งเสริมคุณธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กและเยาวชนที่เดินทางไปหอศิลป์กลางหุบเขา โดยสื่อถึงหอศิลป์พิมานทิพย์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมชุด “หลากลาย หลายชีวิต” และได้หลุดเข้าไปผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าหลากลาย หลายชีวิต โดยนำคาแร็กเตอร์ เสือ ผีเสื้อ และนกฮูก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปตามเรื่องราว และนำพาเด็กๆ และเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามรอยคำพ่อสอน สู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน พร้อมสอดแทรกสาระเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กๆและเยาวชนสอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรับชมเพื่อซึมซับในพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถที่ทรงเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และต่อยอดงานศิลปะสู่การแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนคนไทยตามท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลที่เจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจนร่วมกันสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลผ่านการร่วมสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

สำหรับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” มีทั้งหมด 16 ตอน จะเผยแพร่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ¢YouTube : CHULABHORN Channel ¢IGTV @sirisinlapin ¢Facebook Pimarntip Art Gallery ¢Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และตารางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ทุกวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนัก เริ่ม 1 ตุลาคม 2564, ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ เวลา 04.30 น. เริ่ม 4 ตุลาคม 2564 และช่อง 3 ทุกวันอังคาร หลังรายการข่าวสามมิติ เริ่ม 5 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ ขอเชิญเด็กๆ เยาวชน และประชาชนร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ผ่านโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯกับสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลายหลายชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ดาวน์โหลดได้ที่ https://line.me/S/sticker/15801893 หรือสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-3-03199-9 สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และสามารถร่วมติดตามพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะผ่านเทคโนโลยี AR Filter ได้ทางอินสตาแกรม สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต @sirisinlapin (https://www.instagram.com/sirisinlapin/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s