‘สศร.’จับมือ‘สมาคมถ่าย บันทึกประวัติศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/607872

‘สศร.’จับมือ‘สมาคมถ่าย บันทึกประวัติศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นางเกษร กำเนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #3” ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” Set 3

ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาผลงานสร้างสรรค์ที่ส่งเข้ามา 3,960 ภาพ และตัดสินให้เหลือ 100 ภาพ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินค่าตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพละ3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลงาน ทั้ง 100 ภาพ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินด้วย

นางเกษร กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า ผลงานทั้งหมดล้วนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญของโลกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ละภาพมีคุณค่า ทางด้านจิตใจ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอื้ออาทรความช่วยเหลือของคนไทย จากทั้งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการร้อยเรียงเรื่องราวแห่งความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขในการเอาชนะโรคโควิด-19

อาทิ การบริหารจัดการและรับมือในเหตุการณ์ต่างๆ ของบุคลากรด่านหน้า การให้บริการฉีดวัคซีนการตรวจค้นหาเชื้อ การทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆ การนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบภัย ความร่วมมือในภาคประชาชนและในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทำศพผู้เสียชีวิต บรรยากาศศูนย์ฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยในเบื้องต้น มีการนำเสนอทั้ง 100 ภาพผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” และ “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s