เปิด‘มหกรรมวิชาการการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win)’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/608112

เปิด‘มหกรรมวิชาการการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win)’

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิด “มหกรรมวิชาการการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win)ของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว  โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) พร้อมผู้บริหารระดับสูงศธ. เข้าร่วมงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s