เปิดโครงการ‘ศธ.รวมใจช่วยภัยนํ้าท่วม’ พร้อมศูนย์ Fix it Center ช่วยผู้ประสบอุทกภัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606287

เปิดโครงการ‘ศธ.รวมใจช่วยภัยนํ้าท่วม’  พร้อมศูนย์ Fix it Center ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย สุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา, อรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ และสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบกล่องยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ใน อบต.ประศุก อบต.ทับยา และอบต.น้ำตาล จากนั้นได้เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัย น้ำท่วม” พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีนักศึกษาจิตอาสา มาให้บริการซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน งานเชื่อม มุ้งลวด และซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมาไปจนกว่าน้ำจะลด

ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการฯ แล้ว รมว.ศธ.กล่าวว่า “วันนี้มาเป็นตัวแทนของ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาดูแลและมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน จ.สิงห์บุรี ซึ่งนายกฯ มีความเป็นห่วงอย่างมาก เพราะนอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่กำลังเผชิญในขณะนี้แล้ว ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังปัญหาของผู้ประสบภัยวันนี้จะประสานงานกับอธิบดีกรมชลประทานอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป และมีความห่วงใย ด้านความเป็นอยู่ของชุมชนและนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอย่างมาก จึงมีนโยบายให้ สอศ.เปิดศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 25 จังหวัด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ที่เป็นกำลังสำคัญได้ให้ออกมาช่วยเหลือสังคม ในการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการฝึกปฏิบัติจริงในระหว่างน้ำท่วม และหลังน้ำลดแล้วก็มีโครงการออกไปซ่อมแซมบ้านเรือน อุปกรณ์ทางการเกษตร รถที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และให้วิทยาลัยเกษตรเข้าไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านเกษตรในการปลูกพืชต่างๆ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า โครงการ Fix it Center นับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนที่จะมาช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้ความชำนาญด้านงานช่างมาให้บริการ ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาจากประสบการณ์จริง ได้ซ่อมของจริงที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา และการปฏิบัติงานนี้ก็นับเป็นเวลาเรียนของนักเรียนนักศึกษาด้วย ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ทราบว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ.สิงห์บุรี ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 7 แห่ง ได้ดำเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในช่วงภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี ต้องขอชื่นชม คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี ที่รวบรวมนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นทีม Fix It Center หมุนเวียนออกมาให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชน และการออกมาช่วยเหลือประชาชนให้คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ครู เป็นสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s