โครงการสลากการกุศล สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบอาหารให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/605462

โครงการสลากการกุศล สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  มอบอาหารให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโควิด-19

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พล.ต.(ญ)คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบกล่องโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้กับ สมชาย ชูดอกไม้ ผู้นำชุมชน และ ประไพศรี ดุษฎีธรรม อาสาสมัครสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโควิด-19

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอาหารกล่องโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 200 กล่อง โดยมี พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ สมชาย ชูดอกไม้ ผู้นำชุมชน และ ประไพศรี ดุษฎีธรรม อาสาสมัครสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนมิตรสัมพันธ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ในปี 2556 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สู่ภูมิภาค 76 จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม และปี 2557-2558 จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่วนภูมิภาค ร่วมกับจังหวัด 76 จังหวัด ในเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s