โซไซตี้ : บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606156

โซไซตี้ : บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล  ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มร.เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุนเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติรับมอบ ร่วมด้วย เสกสรร กวยะปาณิก ผอ.ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, พงษ์ศักดิ์ เรืองปฏิกรณ์ กก.ผจก. บจ.บี.กริม เรียลเอสเตท, นันทนา บุณยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้ และ ชาตรี รักษาแผน ผอ.ส่วนอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ร่วมถ่ายภาพ

มร.เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด สนับสนุนเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) สำหรับนำใบไม้มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) จากใบไม้ “ทางเลือกทางรอด จากปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5”โดยมี จิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด

“โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ บี.กริม ใน “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด” มร. เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กล่าว

ด้าน จิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “กรมป่าไม้ได้สนองนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยการจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งนอกจากจะช่วยช่วยลดมลพิษทางอากาศ และป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่าแล้วยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s