โรงหีบเมล็ดชาน้ำมันแห่งแรกที่สมบูรณ์ที่สุดในไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/605188

โรงหีบเมล็ดชาน้ำมันแห่งแรกที่สมบูรณ์ที่สุดในไทย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย

วันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงหีบเมล็ดชาน้ำมันแห่งแรกที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยสิบปีที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จาก “น้ำมันเมล็ดชา” สู่ “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย” เมื่อ 10 ปีก่อน หากพูดถึง“เมล็ดชาน้ำมัน” จะมีคำถามตามมามากมาย แต่คำถามที่พบบ่อยที่สุด นั่นคือ“เป็นเมล็ดจากต้นชาชงดื่มใช่หรือไม่”

ในปี พ.ศ. 2554 โครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ สิ่งสำคัญคือเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำมันเมล็ดชาซึ่งเป็นน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภค และเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถเข้าชมได้ทุกจุดของโรงงานมีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สะอาด มีการคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ รวมถึงระบบควบคุมการใช้พลังงานด้วย โรงงานผลิตน้ำมันเมล็ดชาแห่งนี้ เป็น “โรงหีบเมล็ดชาน้ำมันแห่งแรกและเป็นโรงหีบเมล็ดชาน้ำมันที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย” เครื่องจักรทุกชิ้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและผลิตภายในประเทศจากการต่อยอดเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี น้ำมันเมล็ดชาที่ผลิตได้นี้ เป็นสายพันธุ์ Camellia OleiferaAbel ประกอบไปด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ได้แก่ โอเมก้า 3, 6, 9และไม่เป็นไข ทนความร้อนสูง 252 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำสลัด ปรุงซอส หมักเนื้อสัตว์ผัด หรือการทอด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา เมล็ดชาน้ำมันหลายล้านเมล็ด ได้หลั่งไหลจากดอยสูงลงมาสู่โรงงานแห่งนี้ เพื่อนำมาผลิตเป็น “น้ำมันเมล็ดชา ตราภัทรพัฒน์” ได้กว่าห้าแสนขวด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพสูง

และในปีนี้ ครบรอบ 10 ปีการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน รวมถึงโรงงานผลิตน้ำมันเมล็ดชา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย” เพื่อให้มีความทันสมัยและเพื่อลดความสับสนที่อาจเข้าใจผิดว่าน้ำมันเมล็ดชาเป็นผลผลิตจากต้นชาชงดื่มอีกไม่นานเกินรอจะได้พบกับโฉมใหม่ของ “น้ำมันเมล็ดชา” สู่ “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย”ภายใต้ตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” ที่ผลิตโดยโรงงานแห่งนี้อย่างแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s