กลุ่มบ้านปูผนึกเครือข่าย Food For Fighters สานต่อภารกิจ ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ’ ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607540

กลุ่มบ้านปูผนึกเครือข่าย Food For Fighters  สานต่อภารกิจ ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ’  ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนบริษัทลูก “บ้านปู เน็กซ์”สานต่อภารกิจที่ 2 ในโครงการ“มูฟมี อาสาขนส่ง” ภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” โดยร่วมมือกับ MuvMi และ เครือข่าย Food For Fighters นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “มูฟมี” (MuvMi) ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น (HomeIsolation Kits) มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “เราได้รับงบประมาณจาก “กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “มูฟมีอาสาขนส่ง” หลังจากนำร่องให้บริการรับผู้ที่หายป่วยจากโรงพยาบาลพาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ภารกิจต่อไปของโครงการคือ มุ่งเน้นการกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีชุมชนแออัดอยู่มากกว่า 5,000 ชุมชน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทางบริษัทฯ พร้อมนำบริการ Ride Sharingรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “มูฟมี” (MuvMi)หนึ่งในโซลูชั่นฉลาดใช้ของบ้านปู เน็กซ์ เข้าไปสนับสนุนทีมอาสาของเครือข่าย Food For Fighters ขนส่งอาหารจำนวน60,000 กล่อง ถุงยังชีพจำนวน 4,000 ชุดชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น 5,000 กล่องนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางเครือข่าย Food For Fighters ในฐานะผู้มีประสบการณ์มาช่วยดูแล รวมทั้งยังมีภาคีเครือข่าย ทั้งมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิดวงประทีป กลุ่มอาสาส่ง เพจช่วยด้วย (Doctor A-Z) เพจคนใจหมอ และพันธมิตรที่เป็นแนวร่วมในการดำเนินงานที่มีศักยภาพ เราจึงมั่นใจว่าอาหารและสิ่งของจำเป็นเหล่านี้จะส่งถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดมากที่สุด”

ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ผู้ดูแลระบบการให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี กล่าวว่า “การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “มูฟมีอาสาขนส่ง” ซึ่งเราได้จัดเตรียมรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ให้บริการรับอาหารจากร้านอาหารเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ นำไปแจกจ่ายยังชุมชนที่เดือดร้อน โดยเครือข่าย Food For Fighters เป็นผู้บริหารจัดการและประสานงานกับชุมชน เราได้ออกแบบสภาพโดยรอบของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีให้ตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีฉากกั้นด้านข้างป้องกันการตกหล่น และการกระแทก ทำให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงเน้นย้ำมาตรการรักษาความสะอาด โดยจะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากส่งของเสร็จสิ้น ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความสุขเล็กๆ ในยามวิกฤตให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย”

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fightersกล่าวว่า “เครือข่าย Food For Fighters เริ่มต้นจากการระดมทุนสั่งอาหารกล่องจากเครือข่ายร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จากนั้นก็ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและองค์กรพันธมิตรจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ โดยโครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง”เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เครือข่าย Food For Fighters ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ก่อนหน้านี้ บ้านปูได้ส่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี มาช่วยจัดส่งอาหารให้กับชุมชนโดยรอบสามย่าน-จุฬาฯ ทุกวัน รวมถึงการขนส่งถุงยังชีพ การรับผัก ผลไม้จากตลาด เพื่อจัดส่งให้กับร้านอาหาร โรงพยาบาล ศูนย์พักคอย และโครงการ Support Farmers Support Fighters ทำครัวกลางที่ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ จนกระทั่งได้หารือขยายแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่มีจำนวนมาก และเผชิญความเดือดร้อนที่หนักขึ้นจากการแพร่ระบาดในระลอกที่ผ่านมา ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าการจัดส่งอาหารทุกวัน รวมถึงการส่งสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ยิ่งช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์หลายกิจการหลายภาคส่วนเกิดการหยุดชะงัก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้ผู้ป่วยสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองและสีแดงในที่สุดสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ทางเครือข่าย Food For Fighters ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบ้านปู รวมถึงมูฟมี ที่มองเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคม และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ การสนับสนุนในโครงการนี้ ย่อมทำให้คนทำงานแนวหน้าตัวเล็กๆ มีกำลังใจที่จะทำงานจิตอาสาต่อไป เพราะเราต่างเชื่อใน “พลังของคนตัวเล็ก” ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ให้ค่อยๆ ฟื้นขึ้นมาได้อย่างปกติสุขดังเดิม”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s