การดูแลสุขภาพภายหลังเกษียณอายุราชการ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606525

การดูแลสุขภาพภายหลังเกษียณอายุราชการ

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ผู้ที่มีอายุราชการครบ 60 ปี ถึงวาระเกษียณอายุราชการตามระเบียบ ชีวิตหลังเกษียณเป็นช่วงชีวิตที่เข้าสู่วัยที่เริ่มมีความถดถอย แต่หากดูแลตนเองได้ดีก็จะสามารถชะลอความถดถอยลงได้การดูแลสุขภาพภายหลังเกษียณอายุราชการจึงมีส่วนช่วยให้ผู้เกษียณมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนนาน ไขปัญหากับอายุรแพทย์โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำการดูแลสุขภาพภายหลังเกษียณอายุราชการ 10 ประการ ดังนี้

1. เลือกอาหาร วัยเกษียณการใช้พลังงานน้อยลงเพราะมีกิจกรรมต่างๆ ลดลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน เพราะให้พลังงานสูงทำให้อ้วนได้ง่าย ควรเน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์และถั่ว และเพิ่มการรับประทาน ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ การปรุงอาหารควรเป็นการต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนการผัดหรือทอด และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด รวมทั้งควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ  6-8 แก้ว

2. ออกกำลังกาย  แนะนำการออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ถึง 4 ครั้ง  โดยค่อยๆ เริ่มวันละน้อยก่อน และในแต่ละครั้งต้องมีการยืดเส้นยืดสาย แล้วค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้น ทำอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาที่ต้องการ จากนั้นค่อยๆ ลดลงช้าๆ และค่อยๆ หยุด เพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับตัว การออกกำลังกายอาจทำได้หลายวิธี แต่ไม่ควรออกกำลังกายที่มีการกระทบกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่นการเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล การออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือการเดินและการว่ายน้ำ

3. สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ การทำให้ร่างกายได้รับอากาศบริสุทธิ์ เช่นในสวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว หรือในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ช่วยทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นและยังช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ด้วย

4. หลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลายอย่าง อาทิโรคปอด โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับ เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเมาสุราด้วย

5. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโรคที่เป็นอยู่ ส่งเสริมสุขภาพให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้ม

สัปดาห์หน้ามาอ่านต่อเรื่องการดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุราชการ อีก 5 ข้อกัน

พลอากาศโท นายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s