คุณแหน : 6 ตุลาคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606760

คุณแหน

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ นำ พรพนิต รัตนกุล บจ.ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล และคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 11 ต.ค. 09.00 น. ณ วังสระปทุม..

ll เพื่อนๆ ร่วมยินดีกับ นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผอ.รพ.ราชวิถี..

llช่วงโควิดอยู่บ้านนาน พูลศรี จงแสงทองค้นพบความสามารถเพิ่มด้วยการปลูกไม้กระถางตระกูลต้นกระบองเพชรให้ออกดอกสวยงาม ล่าสุดเลี้ยงได้กว่า2 ร้อยกว่าต้นแล้ว..

ll เพื่อนๆ ชาว ปธพ.1อาทิ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์,นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์,รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ,พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์,นพ.กำพล พลัสสินทร์,นพ.อิทธิกร โถสุวรรณโชต,นพ.จิตจำลอง หะริณสุต,พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล,พลตรี นพ.โชคชัยขวัญพิชิต, ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์,นพ.พิชิต กังวลกิจ,วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ ร่วมยินดีกับ พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ที่ได้เป็นผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ..

ll ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ อนุกรรมการ Zoo New Business Model ของ ออส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พื้นที่ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการงานในรูปแบบอื่นๆ..

ll ยินดีกับ ดร.จิราพร ศิริคำ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.ขอนแก่น ประจำปี 2564 ด้านส่งเสริมกิจการสมาคมและมหาวิทยาลัย..

ll กรกฤช จุฬางกูร ปธ.บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ได้ไปมอบอาหารกลางวันคาวหวาน 400 ชุดให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการต้านภัยโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเอเชียทีค..

ll ณฐอร อินทร์ดีศรี ฉลองวันเกิดด้วยการทำบุญใส่บาตรยามเช้าแล้วไปทำงานประชุมทั้งวัน..

ll ชาว Digital CEO#1 ร่วมส่งไลน์ยินดีกับ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ที่ได้เป็น ผอ.รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี..

ll ขอเชิญเภสัชกรทุกท่าน ร่วมเลือกตั้งคณะ กก.สภาเภสัชกรรมวาระ 10 ได้ที่ https://bit.ly/3zdeyRA หมดเขต 15 ต.ค. งานนี้รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นำทีมเปลี่ยนให้แกร่ง เบอร์ 15-26 ลงสมัครเพื่อ“สภาฯเข้มแข็ง วิชาชีพก้าวหน้าชาวประชาวางใจ”..ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s