ยั่งยืนไปด้วยกัน 3 บิ๊กบอสทรู ร่วมปลูกต้นไม้ คืนโอโซน ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606510

ยั่งยืนไปด้วยกัน 3 บิ๊กบอสทรู ร่วมปลูกต้นไม้  คืนโอโซน ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ด้วยคุณค่าของ “ต้นไม้” ที่สามารถเป็นเกราะป้องกันโลกร้อนอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตโอโซนให้ชั้นบรรยากาศ เพิ่มออกซิเจน และพื้นที่สีเขียว…กลุ่มทรู นำโดย มนัสส์ มานะวุฒิเวช, ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ และ ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมใจกันปลูกต้นสักทอง ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก”ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และองค์กรธุรกิจในเครือ ริเริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ปลูกต้นไม้ครบ 10 ล้านต้น ภายในปี 2573 มุ่งสู่เป้าหมาย
การเป็นองค์กร Carbon Neutral และกำหนดของเสียสุทธิเป็นศูนย์ ภายในอีก 9 ปีข้างหน้า อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มทรู ภายใต้กรอบ 3 H’s ที่ดำเนินธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน (Heart) เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Health) และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถ.พัฒนาการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” มาจากการที่เครือซีพี ต้องการร่วมสร้างงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรและชาวชุมชนชนบท ให้มีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ ทดแทนรายได้หลักที่หายไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประโยชน์และคุณค่า ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูก ประกอบด้วย 1.ไม้ป่าเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นแดง ต้นพะยูงต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นชิงชันต้นสักทอง ต้นพยอม ต้นยางนา ต้นเก็ดแดงต้นแคนา 2.ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ทองอุไรมะม่วงหิมพานต์ 3.ไม้ป่าชายเลน  ได้แก่โกงกาง ลำพู ฝาดแดง/ฝาดขาว และ 4.ไม้ผลกินได้ ได้แก่ มะม่วง (น้ำดอกไม้) กล้วยน้ำว้าขนุน ฝรั่ง ทุเรียน และมะพร้าวน้ำหอม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s