รายการ LIFE VARIETY : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606730

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.07 น.

รายการ LIFE VARIETY : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s