ร่วมแสดงความยินดี ประกอบ ลีนะเปสนันท์ เข้ารับตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606971

ร่วมแสดงความยินดี ประกอบ ลีนะเปสนันท์ เข้ารับตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางถ่ายภาพร่วมกัน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประกอบลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อมด้วยปริญญา เชาวลิตถวิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้พิพากษา โดยได้เข้าสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี ภัทรศักดิ์ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วิรา ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบ สุรเกียรติอุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ต้อนรับ ณ บริเวณโถงกลางชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โอกาสนี้ รวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้นำคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารและฝ่ายเลขานุการเข้าพบท่านอธิบดีประกอบลีนะเปสนันท์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมกันนี้ได้มอบรายงานผลงานกิจกรรมผู้พิพากษาสมทบ ในวาระครบรอบ 1 ปีอีกด้วย
ประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบรายงานผลงานกิจกรรมผู้พิพากษาสมทบ ในวาระครบรอบ 1 ปี จาก รวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบรายงานผลงานกิจกรรมผู้พิพากษาสมทบ ในวาระครบรอบ 1 ปี จาก รวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย ปริญญา เชาวลิตถวิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, วิรา ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ อัมภัสชา ดิษฐอำนาจ  เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย ปริญญา เชาวลิตถวิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, วิรา ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ อัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

บรรยากาศในวันเข้ารับตำแหน่งใหม่ของท่านอธิบดีประกอบ ลีนะเปสนันท์บรรยากาศในวันเข้ารับตำแหน่งใหม่ของท่านอธิบดีประกอบ ลีนะเปสนันท์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s