สนับสนุนทางการแพทย์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607021

สนับสนุนทางการแพทย์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)หรือ SCM โดยนายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้แนวคิด “POWER OF SHARING” ส่งต่อความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s