เผยคนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน N Health แนะดูแลสุขภาพ-เช็คสัญญาณเสี่ยง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606741

เผยคนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน N Health แนะดูแลสุขภาพ-เช็คสัญญาณเสี่ยง

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

วันหัวใจโลก (World Heart Day) วันที่ 29 กันยายนของทุกปี ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจาก สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ต้องการให้ทุกประเทศทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกิดความตระหนัก และเร่งแก้ไขปัญหาโรคนี้ เนื่องจากเป็นสาเหตุการป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควร โดยการศึกษาวิจัยจากทั่วโลกพบว่า พันธุกรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนมีส่วนทำให้เกิดโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ ทั้ง 4 อันได้แก่ โรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และความอ้วน ที่เป็นตัวเร่งสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจ เพราะโรคเหล่านี้มีผลต่อหลอดเลือดในแบบต่างๆ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็งตัว หรือหลอดเลือดตีบตันแคบ เป็นต้น

ทนพ.ญ.ปราณี ทวีพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านห้องปฏิบัติการทางคลินิก บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) กล่าวว่า หน้าที่สำคัญของหัวใจ คือ การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดตลอดชีวิตของเรา ถ้าหากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง หัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นไปอีก อาจเกิดภาวะหัวใจวายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้แทบไม่มีใครรู้ตัวล่วงหน้าเลย คนที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะในวัยรุ่น ไม่ใส่ใจและไม่รู้ถึงความรุนแรงและความน่ากลัวของโรคนี้เลย แต่จากสถิติแสดงให้เห็นว่าโรคหัวใจนั้น ติด 1 ใน 3 ของโรคที่คร่าชีวิตคนมากที่สุด และมีท่าทีว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 58,681 คน ต่อ ปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน โดยพบได้ในทุกช่วงอายุ แต่จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ชายในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป

สำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ มีทั้งแบบควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ สำหรับแบบที่ควบคุมไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมจากพ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย ที่เคยมีประวัติเคยเป็นโรคนี้ และแบบที่ควบคุมได้เช่น การรับประทานอาหารเยอะเกินไป ทำให้มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน อีกทั้ง ยังเกี่ยวข้องกับการกินอาหารรสชาติหวาน เค็ม หรืออาหารที่มันเกินไป การรับประทานผักผลไม้น้อย ความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ออกกำลังกาย รวมทั้งการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า  โดยอาการที่สังเกตได้ง่ายๆ คือ อาการเหนื่อยง่าย แน่นและเจ็บหน้าอก หอบ ใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติ ขาบวม เป็นลม วูบ และท้ายที่สุดคือหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

โรคหัวใจ เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันโรคนี้ คือ การออกกำลังกายลดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ อย่างเช่นที่ N Health มีการตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ ด้วยการตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจหาภาวะหัวใจล้มเหลว ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ และตรวจหาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพื่อวางแผนการดูแลและใช้ชีวิตในเชิงการป้องกันมากกว่าการรักษา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s