แนะวัยเกษียณใช้ 10 หลักปฏิบัติ ดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีคุณภาพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607031

แนะวัยเกษียณใช้ 10 หลักปฏิบัติ  ดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีคุณภา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้เกษียณอายุราชการปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ใช้ 10 หลักปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล UniversalPrevention ป้องกันโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประชาชนก็ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุที่ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ควรมีการปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ภายใต้การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ป้องกันโควิด-19 ตามหลัก 10 ข้อปฏิบัติดังนี้ 1.ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2.เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่ 3.สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนอกบ้านและในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น  4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 5.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก 6.ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังให้เลี่ยงออกนอกบ้าน 7.ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ  8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 9.งดกินข้าวร่วมกันและเลือกกินอาหารที่ร้อนหรือ ปรุงสุกใหม่ และ10.หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า  ด้านการดูแลสุขภาพผู้เกษียณควรมีการเตรียมตัวหรือการวางแผน เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ที่หลากหลาย ไม่จำเจ เลือกกิน ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ เพื่อให้ได้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร กินผักและผลไม้เป็นประจำ เพื่อให้ได้รับวิตามิน แร่ธาตุใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด และกินอาหารสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน รวมทั้งดื่มนมเป็นประจำวันละ1 แก้ว เพื่อให้ได้รับแคลเซียม และวิตามินต่างๆ อย่างเพียงพอ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ควรดัดแปลงอาหารให้อ่อนนิ่ม หรือมีขนาดเล็กและควร ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่ควรออกกำลังกาย ที่ใช้แรงกระแทก โดยเฉพาะข้อเข่าเพราะจะทำให้เข่ารับน้ำหนักมากขึ้นจนเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม

“นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับด้านจิตใจและสังคมสำหรับการดูแลวัยเกษียณด้วย เพราะทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อกูลกันส่งผลให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมองเห็นคุณค่าของตนเองอย่างภาคภูมิใจมีการเตรียมความพร้อมของที่อยู่อาศัย จัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เช่น ใช้วัสดุกันลื่นในห้องน้ำ มีราวจับ ใช้โถส้วมแบบนั่งราบจัดบ้านให้โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมถึงการเตรียมสะสมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ และประมาณการรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน จะช่วยลดปัญหาและภาวะเครียดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่พอใช้ได้ ส่วนลูกหลาน และญาติ ควรหาเวลาเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์ถามทุกข์สุข ก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงาและป้องกันภาวะซึมเศร้าได้”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s