‘แอฟฟิโนม’ ผลิตชุดตรวจโควิดแอนติเจน Self-Test สัญชาติไทยสำเร็จ!! #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606527

‘แอฟฟิโนม’ ผลิตชุดตรวจโควิดแอนติเจน Self-Test สัญชาติไทยสำเร็จ!!

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ชุดตรวจแอนติเจน ‘COVID-19 Ag’ แบบ Self Test โดยแอฟฟิโนม

บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด บริษัทนวัตกรรมทางการแพทย์สัญชาติไทย ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 ประเภทชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา รายงาน “การผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็ว”
(Rapid Test) พัฒนาชุดตรวจแอนติเจนโดยคนไทย “COVID-19 Ag”รูปแบบ Self-Test สำหรับประชาชนตรวจเองที่บ้านได้สำเร็จ พร้อมเริ่มกระจายการจำหน่ายชุดตรวจผ่านพันธมิตรทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ด้วยระบบ Telepharmacyหรือเภสัชกรรมทางไกล แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยชุดตรวจดังกล่าวได้รับรองมาตรฐานและมีราคาที่เหมาะสม เพื่อให้คนในประเทศใช้ นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทกำลังวางแผนในการผลิตชุดตรวจทางการแพทย์แบบรวดเร็วอื่นๆ รองรับความต้องการชุดตรวจทางการแพทย์แบบรวดเร็ว (Rapid test) ของไทย

นายดนัย ประพันธ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด กล่าวว่า หลังจาก แอฟฟิโนม ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการพัฒนาชุดตรวจโควิดแอนติเจนโดยฝีมือคนไทย “COVID-19 Ag”สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 15 นาที เพื่อช่วยแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัว หรือชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันชุดตรวจแบบ Professional Use โดยแอฟฟิโนม กว่า 40,000 เทสต์ มีการกระจายแล้วสู่โรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ และการตรวจเชิงรุกจากองค์กรต่างๆ ขณะเดียวกัน แอฟฟิโนม ยังเดินหน้าต่อในการพัฒนาชุดตรวจแอนติเจน “COVID-19 Ag”สำหรับประชาชนทั่วไป (Self-Test) สามารถใช้ตรวจเองได้ที่บ้าน ซึ่งตอนนี้กระบวนการผลิตแล้วเสร็จและผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นมา

ดนัย ประพันธ์สันติ

สำหรับชุดตรวจแอนติเจน “COVID-19 Ag”แบบ Self-Test ของแอฟฟิโนม เป็นชุดตรวจที่ทำการพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกันกับชุดตรวจแบบ Professional Use ซึ่งมีความไวและความจำเพาะสูง โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับรูปแบบให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้สะดวกขึ้นเช่น เก็บสิ่งส่งตรวจจากการป้ายโพรงจมูกส่วนต้น(Nasal Swab) ที่ประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ปลายก้านเก็บตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ไม่สามารถแทงลึกได้มากกว่าโพรงจมูกส่วนต้น รูปแบบของน้ำยาที่จัดชุดมาให้เรียบร้อย คู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน มีคลิปวีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน และการอ่านผลการทดสอบ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำการทดสอบด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในกลุ่มชุดตรวจยังมีถุงสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆหลังจากทำการทดสอบเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสิ่งส่งตรวจอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แอฟฟิโนม วางแผนกระจายชุดตรวจแอนติเจน “COVID-19 Ag” แบบ Self-Test ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจไปตามช่องทางการจัดจำหน่ายอาทิ บริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์และร้านขายยา เช่น ร้านยากรุงเทพ ซึ่งมีกว่า 100 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงผ่านระบบ Telepharmacy หรือเภสัชกรรมทางไกลด้วยแอปพลิเคชั่นของร้านยากรุงเทพโดยมีแผนจัดจำหน่ายวันที่ 24 กันยายน 2564 นี้ ให้เกิดการครอบคลุมในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด และเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว สอดรับวิถีชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งสถานการณ์คลายล็อกดาวน์ที่มีกลุ่มผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกเคหสถาน หรือหลายองค์กรเริ่มปรับแผนปฏิบัติงานที่บ้าน แบ่งจำนวนพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ แอฟฟิโนม ตั้งเป้า 5 ปี ขึ้นเป็นผู้นำการผลิตชุดตรวจทางการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต นำจุดแข็งของบริษัทฯ ด้านการผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) วางแผนต่อยอดพัฒนาการผลิตชุดตรวจทางการแพทย์อื่นๆ หลังจากนี้นับเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับแอฟฟิโนม ที่จะต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายของโรคและเทคโนโลยีจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการก้าวเดินที่สำคัญในการเป็นบริษัทผู้นำในการผลิตสินค้าทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทยต่อไป

สนใจชุดตรวจแอนติเจน “COVID-19 Ag”แบบ Self-Test ของแอฟฟิโนม สามารถติดต่อข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://affinome.com/ หรือโทร.02-0133989

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s