พิธีเปิดหน่วยงาน หอผู้ป่วยวิกฤตธัญลักษณ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606779

พิธีเปิดหน่วยงาน หอผู้ป่วยวิกฤตธัญลักษณ์  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัสต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดพิธีเปิดหน่วยงาน “หอผู้ป่วยวิกฤตธัญลักษณ์ (ห้องแรงดันลบ)”ภายในงาน ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และในนามมูลนิธิร่วมทางฝัน เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ดร.ธีรวัฒน์ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) และในนามมูลนิธิร่วมทางฝัน ยังได้มอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตธัญลักษณ์ (ห้องแรงดันลบ) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันหอผู้ป่วยวิกฤตธัญลักษณ์สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้
ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และในนามมูลนิธิร่วมทางฝัน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน กก.บริหารโรงพยาบาล, รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตธัญลักษณ์ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และในนามมูลนิธิร่วมทางฝัน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน กก.บริหารโรงพยาบาล, รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตธัญลักษณ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน กก.บริหารโรงพยาบาล, รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับ ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคณะผู้บริหารดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน กก.บริหารโรงพยาบาล, รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับ ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคณะผู้บริหาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s