รายการ LIFE VARIETY : พ.ญ.สราพร มัทยาท #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606777

รายการ LIFE VARIETY :  พ.ญ.สราพร  มัทยาท

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.19 น.

รายการ LIFE VARIETY : พ.ญ.สราพร มัทยาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s