TCEB พัฒนาหลักสูตร VMC ภายใต้แนวคิด ‘Customers Insights & Experience Design จัดให้อย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/606828

TCEB พัฒนาหลักสูตร VMC ภายใต้แนวคิด 'Customers Insights & Experience Design จัดให้อย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด'

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.34 น.

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ภายใต้แนวคิด “Customers Insights & Experience Design จัดให้อย่างรู้ใจดีไซน์ไม่จำกัด” การออกแบบที่เจาะลึกเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างไร้ขีดจำกัด จะเป็นอีกหนึ่งตำราที่น่าติดตามจากเหล่ากูรูของประเทศไทยอีกครั้ง อาทิ การออกแบบประสบการณ์การปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานที่จัดงานที่ไม่มีงานการออกแบบการประชาสัมพันธ์ การตลาด การดึงงาน การสร้างงานในวิถีใหม่ของโลกอนาคตไมซ์ไทย

คุณอรชร ว่องพรรณงาม CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารสถานที่จัดงานมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน เพราะสถานที่จัดงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานบุคลากรและองค์กรอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จึงเป็นโครงการที่จะให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อบริหารและจัดการสถานที่จัดงานอย่างมีมาตรฐาน การจัดการอบรม VMC ครั้งนี้ หัวใจหลักคือเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ในสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสากลต่อไป”

หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ‘จัดให้อย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด’ ได้รวบรวมเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ ที่จะพาไปเจาะลึกถึง Customer Insight และ Customer Experience ให้คุณได้สำรวจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับกิจการไมซ์ของคุณ นอกจากนี้ ยังมีกูรูผู้เคี่ยวกรำอยู่ในวงการไมซ์ ยังมาแชร์ประสบการณ์ เคล็ดลับ เพื่อให้คุณนำความรู้และเทคนิคนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ โดยได้รับเกียรติจากกูรูกว่า 20 ท่าน อาทิ คุณกฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริหารงานขายและการตลาด บริษัท สยามอัลไลแอนซ์แมเนจเม้นท์ และผู้บริหารรอยัล พารากอน ฮอลล์และทรูไอคอนสยาม, คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ผู้ก่อตั้ง Wecosystem โรงเรียนสำหรับผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษาทั้ง Start up และธุรกิจขนาดเล็ก (SME), คุณวุชิดา เคียนโพธิ์ธีระมาตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด ฯลฯ

นอกจากเหล่ากูรูแล้ว ยังจัดการประชุม Focus Group โดยมีคณะที่ปรึกษาจากสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี อุปนายกและประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมสมาคมโรงแรมไทย คุณอุปถัมภ์ นิติสุขเจริญ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข ประธานฝ่ายการตลาดสมาคมโรงแรมไทยอุปนายกสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ร่วมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรในการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s