การดูแลสุขภาพภายหลังเกษียณอายุราชการ (ตอนที่ 2) #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/608099

การดูแลสุขภาพภายหลังเกษียณอายุราชการ (ตอนที่ 2)

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ไขปัญหากับอายุรแพทย์โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสัปดาห์ก่อนได้แนะนำการดูแลสุขภาพภายหลังเกษียณอายุราชการ 5 ประการแรกจาก 10 ประการ ได้แก่ เลือกอาหาร  ออกกำลังกาย  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์  หลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สัปดาห์นี้มาอ่านต่อเรื่องการดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุราชการ อีก 5 ข้อกัน

6. ควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดความอ้วนโดยควบคุมอาหารและออกกำลังกายจะช่วยทำให้เกิดความคล่องตัว ลดปัญหาการหกล้ม และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น การประเมินว่าน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์อ้วนหรือไม่ ถ้าอยู่ระหว่าง 23-24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าน้ำหนักตัวเกิน แต่ถ้ามากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าอ้วน ค่าดัชนีมวลกายคำนวณได้จาก น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสองครั้ง

7. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมได้แก่ การซื้อยากินเอง การใช้ยาเดิมที่เก็บไว้มาใช้รักษาอาการที่เกิดใหม่หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้โดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ ยาชุดยาสมุนไพร เป็นต้น เนื่องจากวัยนี้การทำงานของตับและไตในการกำจัดยาลดลง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยาหรือผลข้างเคียง มีแนวโน้มรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาจะดีที่สุด

8. หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย  ได้แก่ การคลำได้ก้อนโดยเฉพาะก้อนที่โตเร็ว มีแผลเรื้อรัง  มีปัญหาการกลืนอาหารกลืนติด กลืนลำบาก ท้องอืดเรื้อรัง เบื่ออาหารน้ำหนักลด ไอเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอกหรือถ่ายอุจจาระผิดปกติ  มีอาการท้องเสียเรื้อรัง ท้องผูกสลับท้องเสีย การมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยไว้นาน ต้องรีบไปพบแพทย์

9. ตรวจสุขภาพประจำปี แนะนำให้ตรวจสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และอาจมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง  ตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่  มะเร็งลำไส้  มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก และยังมีตรวจการมองเห็น การได้ยิน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการดูแลและตรวจสุขภาพเรื่องฟันด้วย

10. อย่าลืมดูแลสุขภาพใจ นอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้ว สุขภาพใจก็เป็นสิ่งสำคัญการทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่เครียดหรือวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆ มากจนเกินไป รวมถึงเข้าใจและยอมรับตนเอง จะช่วยให้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s