คุณแหน : 11 ตุลาคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607884

คุณแหน

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ ศ.ดร.นพ.เฉลิมหาญพาณิชย์ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพรหมคุณาราม มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 31 ต.ค.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัล พลาซาแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 962-0-27979-4ชื่อบัญชี “นายเฉลิม หาญพาณิชย์ เพื่อกฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมคุณาราม มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา”…

ll มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดพิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลแด่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เมตตาเป็นประธานในพิธี 18 ต.ค. 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร..

ll สภากาชาดไทยส่งต่อความห่วงใย ถึงชาวปทุมธานี กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี รับมอบ ชุด PPE และหน้ากาก N95 จาก จันทร์ประภาวิชิตชลชัย สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทยเพื่อส่งต่อให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องป้องกันโควิด-19 ในจ.ปทุมธานี…

ll เพื่อนๆ ร่วมยินดีกับ จรินทร์ ตันชัชวาล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการ เลขานุการ รองอัยการสูงสุด วาทิน ศรีตระกูล…

ll อภิรักษ์ โกษะโยธิน ชวนอิ่มบุญใหญ่กับเทศกาลกินเจ โดยเซตอาหารเจสุขภาพดีของแบรนด์ V Farm สไตล์
Plant-based Bites (Classic Thai Taste) ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วย สั่งได้ที่ LINE @vfarm ส่งให้ถึงบ้าน หรือไปที่ Gourmet Market, Villa Market, Foodland, Tops (สาขาชิดลม, CTW)…

ll วันเกิดปีนี้ วารุณี ฉัตรทนานนท์ อยู่บ้านได้กราบขอพรจากคุณแม่และได้ทำบุญออนไลน์เพื่อช่วยการศึกษาของคนพิการ…

ll ข่าวน่ายินดีของ พยาบาลวิชาชีพ กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.ขอนแก่น ประจำปี 2564 ด้านวิชาชีพ…

ll อนุวัตร เฉลิมไชย พร้อมกรรมการสมาคมการตลาดฯร่วมยินดีกับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุลที่ได้เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ…

ll คณะ พลังบุญโดย พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สนง.ตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรม “มงคลชีวิต เพื่อชีวิตที่เป็นสุข” เชิญชวนกัลยาณมิตรร่วมเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์นวัคคหายุสมธัมม์ และเจริญจิตตภาวนา ด้วยจิตอาสาพัฒนา ในการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชน ทุกวันเวลา 20.00-21.00 น. ผ่านระบบ Zoom …

ll ยินดีกับ นฤมล ล้อมทอง ผู้บริหารคนเก่งแห่งโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทบุคคลที่มีผลงานส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม…ll
 

คุณแหน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s