คุณแหน : 13 ตุลาคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/608388

คุณแหน

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ธ สถิตอยู่ในใจ ตราบชั่วนิรันดร์ (แต่งกายสีเหลือง)..

ll ขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน 2 ล้าน จากผู้แทนมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลินคัคณางค์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย ในการช่วย ปชช. ที่ประสบปัญหาจากโควิด-19..

ll ยามนี้ ศ.ศรียา นิยมธรรม และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ เตรียม ความพร้อมในการร่วมจัดงาน EDUCA 2021 Online Festival 18-22 ต.ค. ..

ll ประภา ปูรณโชติ พร้อมเพื่อนๆ ชาว วบส.2 นิด้า ร่วมยินดีกับ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ที่ได้เป็นรองจเรตํารวจแห่งชาติ..

ll ข่าวดี ธนาวัฒน์ สังข์ทอง และ รศ.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ได้เป็นกก. ในคณะกก.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
..

ll รับเทศกาลกินเจ ดร.ศรีสุภางค์ มอฤทธิ์ นัดเพื่อนๆ Klein 2 อาทิ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย,รศ.นพ.ศุภชัยถนอมทรัพย์,ศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาส,ศักดา เด่นแดนโดม,นฤมล บุญสนอง, ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ไปกินอาหารเจที่เซียงปิงเหลา รร.แกรนด์ไชน่า โดยมี จรินทร์ทิพย์ปฐมศักดิ์ จัดพาไปไหว้พระไหว้เจ้า ณ วัดมังกรฯ ด้วยเรียกว่าอิ่มทั้งบุญและท้อง..

ll ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้แทน บจ.Sea(ประเทศไทย)และช้อปปี้(ประเทศไทย) ไปบริจาคถังออกซิเจนให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด โดยมี รศ.นพ.พฤหัสต่ออุดม เป็นผู้รับมอบ..

ll ช่อทิพย์ ประมูลผล หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ยินดีกับ 35 ครูสอนภาษาอังกฤษ จากทั่วประเทศที่ชนะการประกวดคลิปวีดีโอและได้รับทุนอบรมหลักสูตรออนไลน์อบรมเป็นพลเมืองโลกและพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์..

ll ชื่นชมกิจกรรมดีๆ ของนักเรียน รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ได้จัดทำโครงการออมวันละบาทของนักเรียน B.C.C.เพื่อไปซื้อชุด PAPR บริจาคให้ห้องสวนหัวใจ รพ.ราชวิถีงานนี้เกิดได้ด้วยคำแนะนำจากรุ่นพี่ B.C.C. อภิชาติพริ้งพวงแก้ว..

ll ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทวีแสงสกุลไทย ในการจากไปของ สุรพล ทวีแสงสกุลไทยประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น..ll

 

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s