‘นพ.ประสิทธิ์’นำแพทย์พยาบาลน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตร.9 พร้อมจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่5 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/608529

'นพ.ประสิทธิ์'นำแพทย์พยาบาลน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตร.9  พร้อมจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่5

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.28 น.

13 ตุลาคม 2564 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล และบุคลากร พร้อมภาคประชาชน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป จากวัดต่าง ๆโดยรอบ รพ.ศิริราช โดยมีพระเทพสุวรรณเมธี  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 

เวลา 07.20 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 10 รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต่อจากนั้น เวลา 08.05 น.  ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก  ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ความว่า

“ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์ ไม่เคยมีวันใดที่พระองค์จะว่างเว้นจากการทรงงานและไม่เคยมีวันใดที่พระองค์จะไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของคนไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านต่างๆ และทรงวางแนวทางต่างๆ ไว้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศชาติ ให้คนไทยอยู่ดี กินดี มีความสุขกันถ้วนหน้า และยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ก่อให้เกิดคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง พระองค์ทรงเป็น “ต้นแบบแห่งความดี” คนไทยโชคดีที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย นับเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดอยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งราชวงศ์จักรี 

ทุกวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต กลายเป็นวันที่มีความหมายต่อพวกเราทุกคน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป”

จากนั้นทุกคนได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยจราบนิรัตดร์ เป็นเวลา 89 วินาที เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ครบ 5 ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ซึ่งปีนี้ รพ.ศิริราชจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมในการจัดงานน้อมรำลึกเนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยการลดกิจกรมลง แต่ขยายกิจกรรมไปทั่วทั้งประเทศให้ทุกคนร่วมกันตักบาตรอยู่ที่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระองค์ท่านพร้อมกัน ส่วนปีหน้าหวังว่าโควิดจะไปแล้วและค่อนข้างมั่นใจว่าโควิดจะไปแน่แล้วก็ให้ทุกคนมาเจอกันที่ รพ.ศิริราช

“ก็อยากเชิญชวนคนไทยตั้งจิตเพื่อให้พระองค์ท่านอยู่กับเราตลอดโดยให้ตั้งใจว่าปีนี้จะอันเชิญพระบรมราโชวาทเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาปฏิบัติ และบอกตัวเองว่า 1 ปีนี้เราจะทำเรื่องนี้ เมื่อครบ 1 ปีแล้ว วันที่ 13 ต.ค.ปีหน้า ก็กลับมาดู สมติว่าปีนี้ทำเรื่องความประหยัด เมื่อครบ 1ปี ก็ให้กลับมาทบทวน ถ้าตลอดปีเราทำได้ดี สุดท้ายเราก็จะเป็นคนประหยัด และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน  ปีต่อไปก็อัญเชิญพระบรมราโชวาทเรื่องต่อไปมาปฏิบัติ หากคนไทย 10 ล้านคนช่วยกันทำแบบนี้ ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆดีๆจะเกิดขึ้นในประเทศ ก็ฝากทุกคนว่าถ้าทำแบบนี้พระองค์ท่านก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไป” 

ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์โควิด-19 รพ.ศิริราช ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทหลายเรื่องมาปฏิบัติ เพราะพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เคยล้าสมัย เมื่อไหร่ที่มีเหตุกาลเกิดขึ้น ถ้าเรานำหลักการตรงนั้นมาและเรารู้จักคิด และตนเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนมีปัญหาเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันถ้าเรามองแบบใช้เหตุ ใช้ผล อยู่อย่างไรเราจึงสามารถอยู่ได้ดีระดับหนึ่ง และเมื่อโอกาสมาถึงเราค่อยขยายเติบโตขึ้น อย่าทำอะไรเกินตัว อย่าทำอะไรที่มากเกิดไป อย่าเสี่ยงจนเกินเหตุ คิดว่าตรงนี้เป็นหลักการที่ชัดเจน ช่วงนี้ต่อให้มีเงินถ้าทุกคนประหยัดได้ก็ประหยัด เมื่อเศรษฐกิจเริ่มกลับมา การใช้เงินก็เป็นการช่วยประเทศอย่างหนึ่ง ดังนั้น ถ้าทุกคนเริ่มเข้าใจและใช้เหตุใช้ผลและขั้นตอนการดำเนินการ เชื่อว่าคนไทยจะช่วยกันเองไปโดยปริยาย

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. มีปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ    “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”  โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เวลา 15.00 น. พระธรรมวชิรมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  (องค์ประธานสงฆ์) และคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รวม 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

และในเวลา 15.52 น. อันเป็นเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมเจริญจิตภาวนา 9 นาที  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 16.15 น. “พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะโดยผู้บริหาร และบุคลากรของศิริราช ปิดท้ายด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” เป็นบทเพลงที่แทนคำมั่นสัญญาในการมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยขอให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ทุกกิจกรรม  ณ เคหสถานของทุกท่าน ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน  เฟซบุ๊ก Sirirajpr ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น.

นอกจากนี้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชยังจัดนิทรรศการออนไลน์ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมรำลึก องค์ราชาในความทรงจำ” จัดแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ และรับชมวิดีทัศน์ ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ที่ยังจารึกอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือน สามารถรับชมนิทรรศการ ได้ที่ https://sites.google.com/view/sirirajmuseum-sirakran2021/exhibition ตั้งแต่วันที่ 13-20 ตุลาคม 2564
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s