ผอ.บดินทรเดชาฯเผยนักเรียนฉีดวัคซีนแล้ว 98% ส่วนครู-บุคลากรครบ 100% #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/608460

ผอ.บดินทรเดชาฯเผยนักเรียนฉีดวัคซีนแล้ว 98% ส่วนครู-บุคลากรครบ 100%

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.53 น.

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กทม.กล่าวว่า วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 โดยในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 2,940 คน ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักเรียนไปฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มมาแล้วจำนวนหนึ่ง ขณะนี้ถือว่านักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชาฯ ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉลี่ย 98% แล้ว จากนักเรียนที่มีจำนวน 4,193 คน ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดอีกประมาณ 2% ประสงค์ที่จะรอวัคซีนทางเลือก อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางโรงเรียนก็ให้มาเรียนกับเพื่อนได้ปกติ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

“ขณะนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและเตรียมอาคารสถานที่ในการเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ แต่หากมีผู้ปกครองยังระแวงในการระบาดของโรคไม่อยากให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีการวางแผนในการจัดให้นักเรียนสลับกันมาเรียน ระดับชั้นละ 1 วัน ที่เหลือก็ให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แล้วค่อยขยับจำนวนมาเรียนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ

นายวิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับครูและบุคคลากรของโรงเรียนบดินทรเดชาฯ ขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน 100% แล้ว ส่วนผู้ค้าในโรงอาหารทางโรงเรียนกำลังเปิดประมูลเพื่อจัดหาผู้ค้ารายใหม่ หากผ่านการประมูลแล้วทางโรงเรียนกำหนดว่าต้องฉีดวัคซีนครบทุกคนด้วยเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s